Veterinärkongressen 2018 – hela programmet!

  • I Artikel
  • 18 juni, 2018
  • 692 Visningar
Veterinärkongressen 2018 – hela programmet!

Veterinärkongressen 2018 – sektionen för veterinär folkhälsa, symposium “One Welfare”     

Fredag 9/11 em (12.15-17.30) Moderator: Helena Röcklingsberg
12.15-13.30 “The One Welfare Framework – why vets should care” Rebecca Garcia, UK
13.30-14.15 “Animal welfare and sustainability – highlighting the synergies” Linda Keeling, SLU
14.15-14.45 “Hunden som speglar människans stress” Lina Roth, Linköpings universitet

14.45-15.15 FIKA

15.15-16.00 “Hundens påverkan på ägarens hälsa”  Tove Fall, Uppsala Universitet
16.00-16.30 “Ägarens roll i relationen med sina djur- sådan matte, sådan hund, sådan katt”  Therese Rehn, SLU
16.30-17.15 “Obesity in pets from a One Health perspective”  Charlotte Björnvad, Köbenhavns universitet, Danmark
17.15-17.30 Avslutning  Helena Röcklingsberg, SLU

Lördag 10/11 fm (08.30/09.00-12.15) Moderator: Ulrika Forshell
08.30-09.00 Plats för ev abstracts
09.00-09.45 “Ryttarens påverkan på hästens välfärd” (tillsammans med hästsektionen)

09.45-10.15 FIKA

10.15-11.15 “Domestic abuse against pets and humans” prel titel Paula Boyden, UK
11.15-12.15 “Killing for disease control –  Mitigating the impacts on the  welfare of  both man and animals” David Pritchard, UK

Lördag 10/11 em (13.30-16.30) Moderator: Bo Algers
13.30-14.00 “Välbefinnande hos personal och djur på slakteri”  Sofia Wiberg, SLU
14.00-14.45 “MRSA in a One Welfare perspective”  Jan Dahl, Landbrug & födevarer, Danmark

14.45-15.15 FIKA

15.15-15.45 “Synen på djur och människa-djurrelationen i den nya djurskyddslagen” Henrik Lerner
15.45-16.15 “Djurvälfärd och antibiotikaresistens – om den svenska modellen” Kristina Nordéus, Näringsdepartmentet
16.15-16.30 Avslutning   Bo Algers, prof emeritus, SLU

Hur bidrar veterinären till framtidens animalieproduktion?

Fredag
13.00 Välkommen  HUS ordförande Mats Scharin

Branschens framtidstro
13.10-13.30 Introduktion  Moderator Staffan Lindberg
13.30-14.30 Hur ser representanter från branschen på framtiden?
Mervärden, konsumenternas köpvilja och framtidstron    Arla, Svenska köttföretagen mfl.
14.30-16.00 Grupparbete (inkl kaffe)
16.00-16.50 Återsamling och genomgång  Moderator Staffan Lindberg

Lördag
Producentens framtidstro
08.30 – 08.45  Introduktion  Moderator Staffan Lindberg
08.45-09.45     Hur ser djurägarna på framtiden?
Utveckling av företagets styrkor och dess konkurrenskraft och framtidsvisioner för en fortsatt produktion     Djurägare inom mjölk och köttproduktion
09.45- 11.15  Grupparbete (inkl kaffe)
11.15-11.30  Återsamling    Moderator Staffan Lindberg
11.45-12.45  HUS årsmöte

Veterinärens framtidstro
13.00-16.00  Hur bidrar veterinären till framtidens animalieproduktion? Moderator Staffan Lindberg
Hur tar vi den veterinära framtidsvisionen vidare?   HUS/ Moderator Staffan Lindberg

SMÅDJURSSYMPOSIUM

Fredag
11.15-12.00        Rollfördelning, ansvar och lagstiftning inom anestesi och analgesi  Görel Nyman, Anneli Rydén, Sveriges lantbruksuniversitet

12.00-13.15       L U N C H

13.15-14.00       Sedering och dissociativ anestesi   Görel Nyman, Sveriges Lantbruksuniversitet
14.00-14.45       Perioperativ analgesia incl. local analgesia   Tamara Grubb, Washington State University

14.45-15.30      K A F F E

15.30-16.15       Teknisk utrustning, funktion, kontroll och risker   Anneli Rydén, Sveriges Lantbruksuniversitet
16.15-16.30      Abstract 1
16.30-16.45      Abstract 2
16.45-17.00      Abstract 3
17.00-17.15       Abstract 4

Lördag
08.15-09.00     Farmakokinetik för anestesiologer  Lena Olsén, Sveriges lantbruksuniversitet
09.00-9.45       Allmän anestesi och perioperativ analgesi  Görel Nyman, Sveriges Lantbruksuniversitet

9.45-10.15        K A F F E

10.15-11.00      Canine and Feline Anesthesia and Co-Existing Disease   Tamara Grubb, Washington State University
11.00-11.45      Canine and Feline Anesthesia and Co-Existing Disease   Tamara Grubb, Washington State University

11.45-13.30      L U N C H.
Årsmöte Smådjurssektionen.

13.30-14.15      Övervakning av anestesi    Görel Nyman, Sveriges lantbruksuniversitet
14.15-15.00      Perioperativ omvårdnad och journalföring  Anneli Rydén, Sveriges Lantbruksuniversitet

15.00-15.30      K A F F E

15.30-16.15      Risker, komplikationer och åtgärder   Görel Nyman, Sveriges Lantbruksuniversitet
16.15-17.00       Blood pressure support   Tamara Grubb, Washington State University

Läs mer om kongressen här…