Norge stoppar möjligheten att importera gatuhundar

Norge stoppar möjligheten att importera gatuhundar

Norge inför förbud mot import av gatuhundar. Foto: Mattilsynet

Den norska myndigheten Mattilsynet har från den 1 juli infört förbud att importera gatuhundar till Norge. Ett beslut som grundar sig i de risker som införseln innebär mot djur- och folkhälsan.

I ett pressmeddelande skriver myndigheten att trots år av varningar från olika yrkesgrupper om de risker importen av gatuhundar innebär så fortsätter importen. Nu har alltså regeringen satt ner foten för att stoppa importen.

– Vi förstår mycket väl att många människor vill hjälpa dessa hundar, men risken är för stor. Potentiellt dödliga sjukdomar som rabies och bandmask kan följa med på resan, trots att hunden är vaccinerad och har alla papper i ordning, säger Karen Johanne Baalsrud, chef för växter och djur vid Mattilsynet.

I Norge har man uppmärksammat flera fall av allvarliga sjukdomar och parasiter hos importerade gatuhundar, som i vissa fall även kan orsaka sjukdomar hos människor.

– Vår inställning är att människor måste hjälpa hundarna på plats i deras hemland. Eftersom vi inte ser har vi nu tagit det här beslutet som i praktiken innebär att det inte längre är möjligt att ta en herrelös hund till Norge, fortsätter Baalsrud.

Från den 1 juli måste man i Norge kunna bevisa att hunden varit i ens ägo och under kontroll i minst sex månader, gatuhundar anses inte längre som handelsvaror. De nya reglerna kommer inte påverka dem som reser på semester med sina hundar eller seriösa uppfödare.

– Vi kommer inte att begränsa oskyldiga resenärer eller uppfödare. Så länge du inte tar med dig en gatuhund till landet så påverkas du inte av de här åtstramningarna, säger Baalsrud.

 

Bakgrund till ändringen:
Stortinget i Norge har gett den norska myndigheten Mattilsynet uppdraget att stoppa införseln av gatuhundar till Norge. Eftersom att införseln av gatuhundar medför en risk för att även sjukdomar importeras – då det inte är möjligt att tillfredsställa hälsogarantier för dessa hundar. Och de hundar som räknas till gatuhundar är de som kommer från hundhem, ägarlösa hundar och hundar med okänd bakgrund.

Det händer i Sverige:
I juni lanserade Samverkansgruppen för hundvälfärd en kampanj för att informera om riskerna med hundsmuggling. Veterinärförbundet är aktiva i Samverkansgruppen för hundvälfärd där även Länsstyrelserna, Jordbruksverket, SLU/SCAW och Svenska Kennelklubben ingår. Nedanstående artikel ”Köp aldrig en hund av okänt ursprung” från Samverkansgruppen är publicerad i Aftonbladets ”Djurbibel” för att nå en bredare målgrupp som tidigare har varit svår att nå på andra sätt. Djurbibelns syfte är att lyfta fram sällskapsdjuret i första hand. Den ska fungera som en rikstäckande informations- och inspirationsguide för både nya och gamla djurägare samt inspirera till att skaffa ett husdjur. Hjälp gärna till att sprida informationen om riskerna med hundsmuggling till allmänheten.