Den 11 juni blev det känt att AniCura får nya ägare i det amerikanska familjeägda företaget Mars.

  • I Notis
  • 5 juli, 2018
  • 492 Visningar
Den 11 juni blev det känt att AniCura får nya ägare i det amerikanska familjeägda företaget Mars.

Direkt efter att man gick med information fick Svensk Veterinärtidning en intervju med Vd och koncernchef Peter Dahlberg som du kan läsa i nr 7-8. Här svarar han på frågor som kommit in till redaktionen efter in är överlyckligt över att han hittat ett hem ”for life” för sin bebis AniCura.

Vad innebär ägarbytet?

– Ägarbytet innebär att AniCura blir del av ett familjeföretag som har över 20 års erfarenhet av djursjukvård. Verksamheten inom AniCura fortsätter precis som vanligt, och vi kommer vara ett fristående företag inom Mars Petcare och verka under vårt eget varumärke AniCura (precis som Mars Petcares andra veterinärvårdsföretag i USA som till exempel VCA Hospitals, Banfield och Blue Pearl).

Vad är Mars och hur ser deras strategi ut? Likheter/olikheter med Sverige?

– Mars Petcares syfte är att skapa en bättre värld för sällskapsdjur. Mars är mest kända för att erbjuda djurfoder genom varumärken som till exempel Royal Canin och Pedigree, men Mars är faktiskt också världens största aktör inom djursjukvård (även om den verksamheten fram tills nu endast funnits i USA och Kanada). Mars strategi är att fortsätta utveckla djursjukvårdsverksamheten, både primär-, specialist och akutvård, och etablera sig på andra kontinenter, därav förvärvet av AniCura som deras plattform i Europa. Mars har visat stort intresse för vårt arbete med att förbättra patientsäkerheten och minska onödig användning av antibiotika, så det är ett område jag tror att Mars vill satsa ännu mer på.

Varför är det bra att vara stora?

– Att vara många kliniker tillsammans innebär att vi har större möjligheter att dela kunskap och best practice. Större resurser ger också bättre förutsättningar att investera i personal, utrustning och lokaler, och vi kan påverka våra inköpspriser på ett annat sätt. För AniCura har tillväxten lett till att vi idag har ett stort nätverk av specialister och kliniker i hela Europa som lär sig av varandra och utbyter erfarenheter och kunskap på daglig basis ner till enskilda patientfall. Det är de i samtalen som verklig utveckling sker!

– Vi har också kunnat etablera många gemensamma stödfunktioner inom till exempel HR och marknadsföring och vårt kvalitetsprogram, QualiCura. Även om det finns många fördelar med storleken så har det varit viktigt för vår utveckling att också bevara styrkorna från den lilla verksamheten med entreprenörsskapet som är grunden i många svenska djurkliniker och det lokala beslutsfattandet nära kund och patient.

Hur ser ni på branschens förändring?

– Svensk djursjukvård har utvecklats snabbt de senaste 20 åren och är idag en förebild för många andra länder när det kommer till kvalitet, patientsäkerhet och en klok antibiotikaanvändning. Det ska vi vara stolta över. Efterfrågan på avancerad vård har ökat och det krväs idag stora investeringar i allt ifrån utrustning och lokaler till vidareutbildningar, forskning och digitalisering för att svara upp mot kundernas förväntningar. Många ägare till lite större djurkliniker har känt att det är positivt att få hjälp och stöd att utveckla en ganska komplex verksamhet, och vill också dra nytta av andra klinikers lärdomar. De samgåenden vi sett i branschen är en naturlig följd av att branschen växer och ser nya utmaningar.

Finns det några veterinärer kvar som ägare?

– Nej, alla ägare säljer och nu blir vi istället en del av det familjeägda företaget Mars.

Hur blir beslutsfattningsprocessen?

– AniCura kommer fungera som ett fristående företag inom Mars Petcare och vi kommer bedriva verksamheten precis som tidigare, med ett lokalt beslutsfattande så nära djurägare och patient som möjligt.

Kommer ni byta namn?

– Nej, vi kommer fortsätta heta AniCura och verka under samma varumärke. Mars har en gedigen tradition av att jobba långsiktigt för att stärka sina respektive varumärken

Vad innebär det vid inköp av foder etc? Centralt styrt eller varje klinik beslutar själv? Priskonkurrens?

– Precis som tidigare samlar vi inköpsavtalen på central nivå för att få bättre villkor och priser för alla våra kliniker, sedan avgör verksamhetschefen på respektive klinik vilka avtal som just den kliniken ska följa. De flesta följer våra avtal eftersom det är så pass förmånligt, men AniCuras inställningär att det alltid är upp till respektive klinik att besluta om.

Hur påverkar samgåendet med Mars AniCuras personal och djurägare?

– AniCuras verksamhet fortsätter som tidigare och eftersom vi kommer att vara ett fristående företag inom Mars Petcare, så tror jag inte djurägare eller personal märker någon större skillnad. Över tid finns det förstås många spännande möjligheter för AniCura att utbyta kunskaper och lära sig av de andra fina veterinärvårdsföretag som finns inom Mars familj för att utveckla vårt erbjudande. Till exempel inom förebyggande vård men också inom viktiga personalfrågor som t ex kompetensutveckling har man kommit ganska långt inom Mars-koncernen.

Vad skulle kunna vara en negativ konsekvens av ägarbytet?

– I nuläget kan vi inte se annat än positiva konsekvenser, vi har hittat ett ”hem” för AniCura hos ett familjeägt företag som har lång erfarenhet av djursjukvård och delar våra värderingar.

Hur fungerar det med veterinärklinikerna som Mars äger sen tidigare?

– Mars har sedan tidigare verksamhet i USA och dessa kliniker ingår i olika veterinärvårdsföretag som alla fungerar som fristående företag inom Mars Petcare. Det finns inga planer på att slå ihop dessa företag, däremot finns det en uttalad ambition om att vi kan lära oss av varandra över tid.

Hur ser framtidens djursjukvård ut?

– Jag tror att sällskapsdjuren fortsätter att vara mycket viktiga för människor, och med en åldrande befolkning så kanske de också blir fler. Djursjukvården får en allt viktigare uppgift att fylla i en sådan framtid och vår bedömning är att efterfrågan på avancerad vård fortsätter att öka samtidigt som hela branschen kommer professionaliseras och utvecklas med bättre patientsäkerhet men också förbättrade arbetsvillkor för personalen. Det är helt klart en spännande framtidsbransch för dagens unga arbetstagare!

Vad är era visioner tillsammans med Mars?

– AniCura kommer fortsätta på inslagen väg med fokus på kvalitet, medarbetare och kunder och tillsammans med Mars har vi globala resurser att utveckla framtidens djursjukvård.

Vad innebär det för svensk djursjukvård?

– AniCura står kvar som ett ledande företag inom djursjukvård i Europa. Vi får en långsiktig ägare och fortsätter vår framgångsrika export av svenska värderingar och traditioner med god hygien och bra vårdkvalitet. AniCuras huvudkontor ligger kvar i Danderyd och verksamheten fortsätter som tidigare. På lite sikt tror jag det finns fantastiska möjligheter för svensk djursjukvård att ytterligare utvecklas genom närmare samarbete med de företag som är en del av Mars Petcare, inte minst inom förebyggande vård där bl a Banfield har ett välutvecklat arbete.