Bättre konkurrens om fler byter djurförsäkring

  • I Notis
  • 13 juli, 2018
  • 638 Visningar
Bättre konkurrens om fler byter djurförsäkring

Så heter den nya rapport som Konkurrensverket har publicerat och som fokuserar på djurförsäkring och djursjukvård.

Konkurrensverket har undersökt hur marknaden för djursjukvård och marknaden för djurförsäkring påverkar varandra. För att marknaden för djurförsäkringar ska fungera väl krävs inte bara en effektiv konkurrens mellan försäkringsbolag. Det förutsätter även en väl fungerande konkurrens på marknaden för djursjukvård. Konsumenters valmöjligheter och beteende påverkar också konkurrensen på de båda marknaderna.

Om fler djurägare jämför och byter försäkring påverkar det också konkurrensen positivt. Det finns dock tecken på problem på djurförsäkringsmarknaden. Ett problem som kan uppstå vid byte av försäkringsbolag är att sjukdomar som redan ”visat” sig inte täcks av den nya försäkringen. Det är heller inte säkert att man alls får teckna någon ny försäkring.

Djursjukvårdsmarknaden har genomgått en strukturell förändring under de senaste åren. I rapporten analyserar Konkurrensverket djursjukvårdsmarknadens utveckling med ett tydligt fokus på konsumenterna.

Rapporten kan läsas i sin helhet här: http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2018-6.pdf