460 miljoner ska mildra effekterna av torkan

460 miljoner ska mildra effekterna av torkan

Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora utmaningar när det gäller djurhållning och växtodling. Regeringen skjuter till 460 miljoner för att lindra effekterna. Jordbruksverket har uppdraget att betala ut pengarna.

– Vi tar löpande beslut om åtgärder som ligger inom vårt ansvarsområde och försöker anpassa regler, villkor och krav efter de rådande omständigheterna, säger Bengt Johnson som håller ihop arbetet med torkan på Jordbruksverket.

Utbetalning av nationellt krisstöd
Måndagen den 30 juli presenterade regeringen ett krispaket på 1,2 miljarder med anledning av torkan. Syftet är att säkra livsmedelsproduktionen i Sverige genom att stärka likviditeten i lantbruket och minska risken för utslaktning av djur. Krisstödet ska betalas ut av Jordbruksverket. 2018 ska 460 miljoner fördelas, 400 miljoner till mjölk-, nötkött- och lammproduktion samt 60 miljoner kronor till sänkta slaktavgifter via Livsmedelsverket. 2019 ska 700 miljoner fördelas som kompensation för inkomstbortfall till följd av torkan och 60 miljoner till slaktsubventioner via Livsmedelsverket.

– Vi kommer så snabbt som möjligt och i samarbete med näringen att ta fram ett förslag till hur stödet ska fördelas, säger Mirja Hjers, tillförordnad divisionsdirektör.

Värme och djurhållning
Den kraftiga värmen gör det särskilt viktigt att hålla tillsyn över sina djur. Stall och andra djurutrymmen kan vara svåra att hålla bra temperatur i när värmen har pågått länge. Djurhållare bör se till att ventilationen fungerar optimalt, och om möjligt kyla lokalen på annat sätt. Djur som vistas ute behöver ytor med skugga för att må bra. Djuren behöver också ha fri tillgång till vatten både inne och ute. Tänk på att om möjligt inte transportera djur under den varmaste tiden på dygnet då det kan bli mycket varmt i en djurtransport.

Stor brandrisk
Skogsbränder kan innebära att djur måste flyttas. Följ räddningstjänstens eller polisens anvisningar vid evakuering av djur. Att flytta djuren från rök och eld är det bästa djurskyddet även om själva transporten och den tillfälliga placeringen inte är optimal. Om det går – håll isär besättningar för att bibehålla ett gott smittskydd och för framtida identifiering av djuren.

Exempel på undantag som gäller med anledning av torkan
– Lantbrukare kan skörda foder från mark i träda tidigare än vanligt.

– Lantbrukare har möjlighet att ha sina djur på betesmarker med lite växtlighet.

– Lantbrukare kan använda gräs och klöver som behandlats med växtskyddsmedel som foder.

– Utsäde av vårspannmål har beviljats förlängt saluföringsdatum för att skörd av grönmassa eller bete ska kunna ske i höst efter sådd under sensommaren.

– De som säl­jer eller skänker mindre än 10 ton torrt foder per år till lokala köpare behöver inte registrera sig som foderfö­retag.

– Lantbrukare kan bryta sådd av gröda på ekologiska fokusarealer som växer dåligt och så in valfri gröda för att få fram grovfoder till djuren.

– Individuella undantag för jordbrukare med ekologisk produktion så att de kan använda konventionellt grovfoder till djuren.

– Certifieringen för ekologisk produktion hotas inte vid avvikelser med foder från omställningsmark och högre andel kraftfoder till mjölkande kor.

Arbete som pågår
– Just nu pågår planeringen för hur vi ska genomföra handläggningen och utbetalningarna av det nationella krisstödet så smidigt, snabbt och ekonomiskt som möjligt.

– Det pågår ett arbete med att undersöka möjligheten att få undantag från EU-reg­lerna så att det går att använda spannmål som egentligen skulle ha levererats som utsäde.

– Vi samverkar med andra myndigheter angående regler för transport av stråfoder på fartyg

– Vi planerar för att lantbruks­företag i höst ska kunna ta del av subventio­nerad kreditrådgivning, inom ramen för landsbygdsprogrammets budget. Rådgivningen ska hjälpa lantbrukarna att stär­ka sin likviditet.

 

Läs mer hos Jordbruksverket.