Livsmedelsverket ska möta toppar hos slakterierna

Livsmedelsverket ska möta toppar hos slakterierna

På grund av torkan kan fler lantbrukare än vanligt tvingas att slakta djur i förtid. Livsmedelsverket ser nu över alla möjligheter för att möta slakteriernas behov om fler djur än vanligt måste slaktas.

Idag är det kö till slakterierna vilket innebär att många djurägare måste vänta på att få sina djur slaktade. Om slakterierna ökar produktionen och tar in fler djur till slakt blir det också mer jobb för kontrollen. Livsmedelsverkets veterinärer kontrollerar att djurskydds- och livsmedelslagar följs och att den mat som produceras är säker att äta.

– Vi arbetar just nu med att se hur vi ska klara av eventuella produktionstoppar på slakterierna. Vi ser att många lantbrukare har svårt att klara av torkan. Blir det en dramatisk ökning på slakterierna måste vi kalla in extra personal och omorganisera den personalstyrka vi redan har, säger Petter Jonsson, tillförordnad chef för livsmedelskontrollen vid Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket samverkar med bland annat Jordbruksverket för att kunna hantera den svåra situationen för lantbrukarna. I de fall slakterierna har kapacitet att slakta och stycka köttet, men inte möjlighet att sälja köttet vidare, kan det finnas en möjlighet för intresserade bönder att göra ett så kallat återtag. Det innebär att de hämtar det styckade köttet på slakteriet och säljer det själva. I det fallet krävs det endast en registrering hos kommunen.

Läs mer om kontroller vid slakt hos Livsmedelsverket.