Angående Fantastiska hundar

Angående Fantastiska hundar

Samverkansgruppen för hundvälfärd, som består av representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, Jordbruksverket, Länsstyrelserna, Sveriges Veterinärförbund, VeTA-bolaget, Nationellt centrum för djurvälfärd samt Svenska kennelklubben, har uppmärksammat TV-programmet Fantastiska hundar som visas på SVT Play. Programmet ger en väldigt förskönad bild av gravt missbildade hundar men även av hundar med extrema exteriörer. Ett av arbetsgruppens gemensamma fokusområden har varit att förbättra arbetet med avel och bedömning av raser med exteriöra överdrifter. Detta är ett område som kräver stor samverkan för ökad kunskap och medvetenhet hos konsumenten kring vad exteriöra överdrifter får för konsekvenser för hundarnas välfärd. Samverkansgruppen har därför skrivit till Sveriges Television att det ger helt fel signaler till hundägare eller potentiella sådana att så okritiskt och onyanserat lyfta fram missbildade hundar och hundar med exteriöra överdrifter som något positivt, ja rent av fantastiskt. Hundar i behov av t. ex. rullstol eller som har en sådan exteriör att det påverkar deras förmåga att leva ett normalt liv kan många gånger vara utsatta för lidande, vilket varken bör förskönas eller uppmuntras.