Konferens om djurskyddsforskning i oktober

Konferens om djurskyddsforskning i oktober

Den 21 november håller Jordbruksverket och Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) vetenskapliga råd för djurskydd en konferens tillsammans. Temat är Djurskyddsforskning – till nytta för djuren och människorna. Konferensen hålls i SLU:s lokaler på Ultuna i Uppsala.

På förmiddagen presenterar det nya vetenskapliga rådet för djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet sin verksamhet. De berättar också vad de kommit fram till i de uppdrag de har haft under året som gäller hund och katt, mink samt gris. På eftermiddagen berättar Jordbruksverket om forskning som bedrivs inom uppdraget i livsmedelsstrategin som syftar till att främja en konkurrenskraft och djurvälfärd i livsmedelsproduktionen. Några av de forskningsprojekt som beviljats medel i uppdraget presenterar sina projekt.

– Det blir en konferens med fokus på vetenskaplig forskning på områden som är aktuella utifrån våra föreskrifter, uppdrag och livsmedelsstrategin. Vi välkomnar SLUs nya vetenskapliga råd för djurskydd och ser fram emot att ordna denna dag tillsammans och ett fortsatt samarbete med dem, säger Helena Elofsson, djurskyddssamordnare Jordbruksverket.

Läs mer om konferensen här…