108 nya studentbostäder på Campus Ultuna

108 nya studentbostäder på Campus Ultuna

Akademiska Hus investerar cirka 193 miljoner kronor i bygget av 108 lägenheter med plats för 132 studenter och forskare vid Campus Ultuna. Satsningen stärker Uppsalas attraktivitet som studentstad och blir ett bidrag till SLU:s arbete med att nå sitt uppskattade studentbostadsbehov i Ultuna för de kommande åren.

SLU har som långsiktigt mål att fördubbla antalet studenter till cirka 10 000 inom en tioårsperiod. För att kunna förverkliga det bedömer SLU att det behövs ungefär 250-300 nya student- och forskarbostäder på Campus Ultuna.

– Bra och lättillgängliga bostäder för studenter och gästforskare är en viktig konkurrensfaktor när vi ska locka till oss de allra bästa inom båda kategorierna. Att bostäderna ligger på campusområdet med närhet till arbetsplatsen innebär också att de boende där slipper miljöpåverkande pendlingsresor och långa restider, säger Birgitta Wikmark Carlsson, biträdande universitetsdirektör vid SLU.

Den investering som Akademiska Hus nu gör innebär att bolaget kommer att bygga 108 lägenheter med plats för 132 boende i varierande form – från kollektivboende, dubbletter i korridor till mindre lägenheter. Bostäderna placeras i en befintlig byggnad vid Ultuna hamn nära natursköna Arrheniusplan, som får namnet Hydra och som tidigare har använts som institutionsbyggnad. Med bostäder i den här delen av campus knyts Campus Ultuna ihop mellan de centrala delarna av Ultuna och Fyrisån.

Bygget av de nya student- och forskarbostäderna på Campus Ultuna är planerat att påbörjas under vintern 2018 med inflyttning våren 2020. Projektet innebär att den befintliga byggnaden kommer att byggas om och totalrenoveras.