Specialläsning: läs de nordiska veterinärtidningarna

Specialläsning: läs de nordiska veterinärtidningarna

I samband med utgivningen av 12 av Svensk Veterinärtidning har vi nöjet att låta alla våra läsare njuta även av våra nordiska grannars tidningar.

Här kan du läsa den danska tidningen.

Här kan du läsa den norska tidningen.

Här kan du läsa den finska tidningen.