Övervakningszon i Mölndal tas bort

Övervakningszon i Mölndal tas bort

Inga nya fall av newcastlesjuka har konstaterats i Mölndals kommun, därför tar Jordbruksverket nu bort övervakningszonen kring gården i Mölndals kommun som drabbades av newcastlesjuka i slutet av oktober. Det innebär upphävande av alla restriktioner av transport av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg samt förbud mot utställningar.

Duvpestvirus som orsakar newcastlesjuka hos tamfåglar cirkulerar bland vilda duvor. Hittills har viruset upptäckts i Varberg, Göteborgstrakten, Trollhättan, Stockholm, Enköping och Kristianstad. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda hygienrutiner. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på sjukdomar, säger Enisa Miljanic på Jordbruksverket.