Kurs i djurhälsa för får och nöt

Kurs i djurhälsa för får och nöt

Distriktsveterinärerna planerar 16 kursdagar runt om i landet för nöt- och fårföretag under vintern. Målet med dagen är att ge ökad kunskap för att förebygga och hantera de djurhälsostörningar som kan uppstå som en konsekvens av foderbristen för mjölk-, nötkötts-och lammproducenter. Fokus kommer ligga på energibrist, sur vom, immunsänkning och hygien, förgiftning och unga djur.

Under kursdagen tar kursdeltagarna fram en övervakningsplan för den egna gården och väljer för gården relevanta övervakningspunkter och kontrolltillfällen. Kurstillfället ger möjlighet att applicera kunskapen på den egna gården och tillsammans diskutera sig fram till övervakningspunkter som är relevanta på den egna besättningen. Ett förebyggande angreppssätt bidrar till att behålla en hög djurvälfärd och en god djurhälsa med fortsatt låg användning av antibiotika trots innevarande stallsäsongs utmanande förutsättningar. Med ökad kunskap och ett större systemtänk kan djurhälsostörningar upptäckas snabbare och effekterna kan minskas.

Läs mer och anmäl dig till kurserna via Jordbruksverkets hemsida.