Ökad kunskap ska ge träffsäkra antibiotikabehandlingar

Ökad kunskap ska ge träffsäkra antibiotikabehandlingar

Antibiotikaresistens berör även djursjukvården och vi har ett gemensamt ansvar för att bara behandla patienter som behöver antibiotika för att klara av sin bakterieinfektion. Eftersom frågan är så viktig har en samverkansgrupp startats under 2018. I gruppen finns representanter från Distriktsveterinärerna, AniCura, Blå Stjärnan, Evidensia, MittNorrlands Djursjukvård och SVA (Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt) som ska jobba tillsammans med frågor som antibiotikabehandling och antibiotikaresistens. Samarbetet sker inom Strama Vet.

Gruppens första uppdrag är att göra en behandlingsstudie av hur vi behandlar katter som blivit bitna av andra katter. Studien äger rum under 2019. Förhoppningsvis ger det svar på frågan när katter behöver antibiotika för att tillfriskna efter en infektion orsakad av kattbett och när det går att avstå antibiotika utan att äventyra patientsäkerheten. SVA står för sammanställningen av resultatet som sedan ska fungera som ett underlag för att kvalitetssäkra organisationernas riktlinjer.

– Eftersom vi bara ska behandla med antibiotika när det verkligen behövs måste vi hela tiden öka vår kunskap om när antibiotikan är effektiv, säger Maria Karlsson som är ansvarig för hygien och antibiotikafrågor hos Distriktsveterinärerna. Men det är också viktigt att de patienter som behöver antibiotika behandlas. Då behöver vi behandla med rätt antibiotikasubstans och på rätt sätt. Vi tror att det går att korta behandlingstiden jämfört med den policy som finns. När vi samverkar med både privata aktörer och myndigheter blir studien bättre och får större genomslagskraft. Det känns fantastiskt kul med en så inspirerad grupp.

Strama Vet räknar med att resultatet av studien är klart under hösten 2019.