Svårt hitta personal till landets slakterier

Svårt hitta personal till landets slakterier

Det är svårt att hitta personal till slakteri och styckning i Sverige. Enligt Land Lantbruk räddas charkindustrin av inhyrd personal från Östeuropa.

– Det är jättesvårt att hitta personal, i stort sett alla slakterier och styckningsföretag har problem med att rekrytera. Det påverkar naturligtvis företagens möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet, säger Magnus Därth, vd för branschorganisationen Kött- och charkföretagen, till Land Lantbruk.

Problemet visade sig på allvar för omkring tio år sedan. Sedan dess har bemanningsföretagen med personal från Östeuropa varit nödlösningen som hållit branschen flytande. Bristen blir mer och mer påtaglig i takt med att andra europeiska länder upplever samma situation som i Sverige, och konkurrensen om bemanningspersonalen ökar, enligt Därth.