Ansvarig veterinär för Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll

Ansvarig veterinär för Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll

Gård & Djurhälsan är marknadsledande i Sverige inom veterinär rådgivning kring djurhälsa och djurvälfärd. Våra experttjänster efterfrågas från myndigheter, organisationer samt andra företag i branschen och vi tar ansvar i för näringen viktiga frågor.

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) är svensk lantbruksnärings egen funktion för kontroll vid införsel av lantbruksdjur och genetik till Sverige. SDS bevakar sjukdomssituationen i omvärlden och deltar vid möten med myndigheter, expertinstanser och näringen för att försvara intressefrågor som kan påverka Sveriges sjukdomsläge.

Den veterinära tjänsten ligger inom Gård & Djurhälsan på uppdrag av LRF och djurslagsföreningarna i Sverige. Tjänsten motsvarar 60 % av en heltid. Beroende på din kompetens och placering i Sverige kan tjänsten utökas om du har en relevant veterinär kunskap inom nöt, gris eller får.

Vi söker dig som brinner för att bevara det svenska djurhälsoläget och vill vara en del av det samarbete mellan myndigheter och näring som är grunden i Sveriges sätt att arbeta för att bekämpa sjukdomar. Som person är du engagerad och drivande och har lätt för att kommunicera och samarbeta med såväl djurägare som företrädare för branschorganisationer eller myndighetspersoner. Du har ett stort intresse för smittskydd och djurhälsa samt politiska frågor som anknyter till detta och det är meriterande om du har jobbat med dessa frågor i andra sammanhang.

Arbetsområden

Löpande hantera importärenden med rådgivning till importörer, information kring risker och delgivande av de krav och rekommendationer som gäller för aktuell import.

Löpande bevaka djurhälsosituationen nationellt och internationellt

Bevaka myndighetsbeslut och internationella processer som riskerar att påverka hälsoläget eller säkerheten vid handel med djur till Sverige.

Övrigt

Välkommen att kontakta AO-chef inom djurhälsa Ebba Schwan på 0498-28 39 82

Facklig företrädare är Katinca Fungbrant, 046-32 58 81.

Skicka din ansökan till lotta.hermansson@gardochdjurhalsan.se  senast 2019-02-08. Urval kan komma att ske löpande.

Gård & Djurhälsan hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. Läs mer om hur vi arbetar med GDPR vid rekrytering här.