SVA:s sjukdomsövervakningen av vilda djur avbryts

SVA:s sjukdomsövervakningen av vilda djur avbryts

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) avbryter den pågående övervakningen av sjukdomar bland vilda djur. Detta efter nya instruktioner till myndigheten från övergångsregeringen. Finansiering av uppdraget finns inte med i det nya regleringsbrevet.

– Vi har inte fått information om detta tidigare, men nu för vi en nära dialog med Näringsdepartementet, berörda myndigheter och andra samarbetspartners. Viltövervakningen är en viktig del av sjukdomsövervakningen som vi i nuläget inte kan genomföra. Vi har även internationella åtaganden som vi nu inte heller kan utföra. Vi hoppas att detta får en skyndsam lösning, säger Jens Mattsson, generaldirektör vid SVA.

Uppdraget finns inte med i nya regleringsbrevet

Att SVA:s öronmärkta medel för viltsjukdomsövervakningen (4 miljoner kronor år 2018), inte finns med i årets regleringsbrev från övergångsregeringen, innebär att merparten av all viltsjukdomsövervakning nu avbryts hos myndigheten. De viltövervakningsprojekt som har annan finansiering kommer inte att påverkas.

Enligt Erik Ågren som är veterinär och chef för SVA:s viltsektion kommer SVA inte att kunna upptäcka sjukdomsutbrott hos vilda djur när de inte har en finansiering för övervakningen.

– Till exempel om det dör många vilda djur kan vi inte säga vad det beror på, säger han i pressmeddelande.

Att SVA inte kommer att ta prover eller genomföra analyser på vilda djur innebär att möjligheterna för att övervaka sjukdomar som fågelinfluensa och avmagringssjuka (Chronic wasting disease), afrikansk svinpest, duvpest och kaningulsot begränsas.

– Nu tappar vi också kontakten med vårt viktiga nätverk med jägare och allmänheten som skickar in prover och djurkroppar till myndigheten för analys, vilket är grunden för SVA:s viltövervakning. Det är historiskt att vi nu måste ta en paus i detta arbete, säger Erik Ågren.