Ulf Magnusson har tilldelats KSLA:s A.W. Bergstens pris

Ulf Magnusson har tilldelats KSLA:s A.W. Bergstens pris

Ulf Magnusson, professor i husdjursreproduktion vid institutionen för kliniska vetenskaper på SLU, har tagit emot Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens finaste pris; A.W. Bergstens pris. Han fick priset bland annat för sitt målmedvetna och framgångsrika arbete med att lyfta fram djurhållningens och veterinärmedicinens betydelse för bekämpande av fattigdom och undernäring i låginkomstländer.

Utmärkelse delades ut vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2019. I motiveringen står att Ulf Magnusson målmedvetet och framgångsrikt har arbetat med att lyfta fram djurhållningens och veterinärmedicinens betydelse för bekämpande av fattigdom och undernäring i låginkomstländer och för att motverka spridning av sjukdomar och läkemedelsresistenta mikroorganismer mellan djur och människa. Vid sidan av den egna framgångsrika forskningen inom husdjursreproduktion och globala smittskyddsfrågor har Ulf Magnusson haft ett flertal uppdrag vad gäller forsknings- och utvecklings-samarbeten mellan Sverige och låginkomstländer.

Ulf Magnusson ledde arbetet med att ta fram SLU:s strategi för global utveckling, som sedermera har blivit en förebild för den svenska universitetsvärlden. Han har skickligt introducerat svensk kompetens i samarbeten med internationella organisationer inom djurhälsoområdet, till exempel International Livestock Research Institute, och även i samarbetet med FAO kring den uppmärksammade frågan om antibiotikaresistens i djurhållningen.

Om priset:

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens A.W. Bergstens pris delas ut till person, som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt av sådan utmärkelse.

Priset utgörs av penningsumma och en medalj i 18 k guld och det kan delas ut årligen ur Stiftelsen A.W. Bergstens donation, som tillkommit genom testamente 1922 av grosshandlaren Alexander Wilhelm Bergsten.

Foto: ©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien