Nya djurskyddsregler ska höja kattens status

Nya djurskyddsregler ska höja kattens status

Jordbruksverkets förslag till nya regler täcker in hållande av hundar och katter i landet och har som syfte att skapa enklare regler som ger djuren en god djurvälfärd. Bland annat blir det tydligare hur katter ska hållas för att må bra. Nu skickas regelförslaget ut på remiss.

Enligt förslaget från Jordbruksverket ska Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt från år 2008 upphöra att gälla. Vidare föreslår man att de föreskrifter och allmänna råd som finns i den författningen i stället ska regleras i en ny författning som avser hållande och skötsel av hundar och katter.

Bland annat anser man på Jordbruksverket att de nuvarande djurskyddsföreskrifterna saknar tillräckligt flexibla lösningar som djurhållarna kan tillämpa och att de är utformade på ett sådant sätt att de flesta, även mindre, avvikelser kräver granskning och dispensbeslut från Jordbruksverket som ibland saknar en riktig djurskyddsnytta. Vidare anser man att den nuvarande författningen inte heller är anpassad till aktuell kunskap inom området, vilket delvis beror på att den har gällt sedan mars 2008. Jordbruksverket har därför omarbetat föreskrifterna i sin helhet och har anpassat bestämmelserna till den nya djurskyddslagen och den nya djurskyddsförordningen som träder i kraft den 1 april 2019.

I Jordbruksverkets bedömning framkommer det att hållandet av djurslaget katt behöver förtydligas och kattens status höjas genom ändamålsenliga regler. De nya reglerna syftar till att ge djuren en god djurvälfärd och göra lagstiftningen kring dem enklare och mer öppen för olika lösningar. I de nya reglerna blir det tydligare vilka funktioner och mål som är viktiga för att hundens och kattens behov ska uppnås och det ska bli enklare att göra rätt. Förslaget ska också öppna upp för att kunna acceptera avvikelser från vissa mått om det är godtagbart ur djurskyddssynpunkt.

Förutom att tydliggör hur ett gott avelsarbete ska gå till och vilka grundläggande behov som är viktiga för hundars och katters välbefinnande, innebär även förslaget att veterinärer får rätt att bedöma om hundar och katter får hållas och skötas på annat sätt än vad reglerna säger, om det finns veterinärmedicinska skäl för det. Det kommer inte längre att krävas dispenser från Jordbruksverket för detta.

Förslaget från Jordbruksverket bygger på tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet från praktisk djurhållning. Jordbruksverket har bland annat inhämtat vetenskaplig information från Vetenskapliga rådet för djurskyddsfrågor på SLU.

Mer information om förslaget till ny föreskrift och allmänna råd om hållande av hund och katt hittar du här.