Doktorand (2 år) i forskarutbildningsämnet: Veterinärmedicinsk vetenskap, med inriktning idisslarmedicin

Doktorand (2 år) i forskarutbildningsämnet: Veterinärmedicinsk vetenskap, med inriktning idisslarmedicin

Kliniska vetenskaper

Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

Infektioner med Mycoplasma bovis hos nötkreatur – diagnostik och epidemiologi

Innehållsbeskrivning:

Vi söker en doktorand i forskarutbildningsämnet Veterinärmedicinsk vetenskap, med inriktning idisslarmedicin, till Avdelningen för idisslarmedicin och epidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU.

Mycoplasma bovis kan orsaka svåra infektioner hos nötkreatur i bl. a. juver, lungor, leder och inneröra. Infektionerna är ofta kroniska och svårbehandlade och påverkar djurvälfärden. Förekomsten av M. bovis-infektioner i svenska nötkreaturbesättningar är låg i internationellt perspektiv, men det finns tecken på att den ökar. Syftet med projektet är att ta fram mer epidemiologisk kunskap och kunskap om effektiva diagnosmetoder som kan bidra till att förhindra smittspridning.

I projektet vill vi undersöka förekomsten av M. bovis-infektioner och hur de förändras regionalt över tid. Diagnostiska metoder och lämpliga sätt för provtagning för att skilja infekterade från fria besättningar kommer att utvärderas. Vidare vill vi undersöka hur länge djur är infekterade respektive har mätbara antikroppstitrar mot M. bovis, liksom vilken effekten är på djurhälsan och vilka skötselfaktorer som kan kopplas till ökad risk för infektion. För att undersöka smittvägar mellan besättningar och regioner kommer M. bovis-isolat att helgenomsekvenseras. Förekomst av tidigare beskrivna mutationer kopplade till antibiotikaresistens kommer också att studeras.

Projektet är ett samarbete mellan SLU, SVA och Växa Sverige AB. Som licentiand/doktorand kommer du att vara ansvarig för det dagliga, praktiska arbetet, men även delta i planering av arbetet, samt kommunikation av resultat. Undervisning av studenter kan komma att förekomma i begränsad omfattning.

Anställningen kommer att leda till en licentiatexamen i veterinärmedicinsk vetenskap. Medel kommer att sökas för förlängning till en 4-årig doktorandanställning.

Kvalifikationer:

Svensk veterinärlegitimation, samt B-körkort är krav, liksom god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Erfarenhet av vetenskapliga studier och/eller praktiskt-kliniskt arbete med nötkreatur är meriterande. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, men också förmåga till självständigt arbete. Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och ska, förutom meritförteckning, innehålla max en A4-sida där du beskriver varför du vill arbeta med forskning i allmänhet och detta projekt i synnerhet. Ange namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner i din ansökan.

Placering:           

Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (2 års utbildning).

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-04-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Madeleine Tråvén, Universitetslektor – 018-67 17 82, madeleine.traven@slu.se

Nils Fall, Avdelningschef – 018-67 13 69, nils.fall@slu.se

Länk till annons: https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=2010&rmlang=SE