Spesialistkandidat (Resident) innen veterinær anestesiologi

Spesialistkandidat (Resident) innen veterinær anestesiologi

Om stillingen

Ved Institutt for sports- og familiedyrmedisin på Veterinærhøgskolen ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) er det ledig stilling som spesialistkandidat innen veterinær anestesiologi med varighet av 4 år.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil gå inn i et godkjent opplegg for gjennomføring av en spesialistutdanning (residency) som kvalifiserer for å gå opp til eksamen i European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia (ECVAA).

Dette innebærer blant annet:

 • Under veiledning gjøre klinisk arbeid i form av anestesi, analgesi og perioperativ intensivbehandling med huspattedyr og eksotiske dyr
 • Gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid for internasjonal, fagfellevurdert publikasjon
 • Føre detaljert logg over eget klinisk arbeid
 • Tilegne seg teoretisk kunnskap både under veiledning og som selvstudium

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Kandidaten må være utdannet veterinær med en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier. Kandidaten må og inneha gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:

 • Veterinærutdannelse fra institusjon som gir rett til autorisasjon i Norge
 • Gode skriftlige formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Gjennomført et roterende internship eller ha minimum 1,5 år praktisk klinisk erfaring

Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:

 • Evne til selvstendig, kritisk refleksjon
 • Evne til tålmodig, nøyaktig og fokusert arbeid
 • Sterk motivasjon for å gjennomføre en spesialistkandidat-utdanning
 • Positiv, samarbeidsvillig innstilling

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1476 Spesialistkandidat, lønnsramme 20, ltr. 51-62 (NOK449 400 – 544 400).

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved Førstelektor Andreas Lervik, tlf: +47 67232393, e-post: andreas.lervik@nmbu.no

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Legg ved vitnemål og attester. Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/00788 til NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Postboks 369 sentrum, 0102 Oslo.

Søknadsfrist: 01.04.2019

Link til å søke: https://www.jobbnorge.no/jobseeker/#/application/apply/166602