Veterinär

Veterinär

Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala. 

Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll

Avdelningen har en expertroll inom övervakning, beredskap och bekämpning av epizootisjukdomar och zoonoser, riskvärdering samt smittskydd. Vi bedriver också utvecklingsarbete och forskning inom dessa områden. Vi behöver förstärkning och söker nu en veterinär.

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår epizootiberedskap, omvärldsbevakning, rådgivning i smittskyddsfrågor samt arbete med sjukdomsövervaknings- och zoonosdata. Beroende på den sökandes profil kan även arbete i projekt och forskningsuppgifter inom något expertområde bli aktuellt. Arbetet innebär en hög grad av samverkan med andra myndigheter, företrädesvis Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket, samt även med djurägar- och intresseorganisationer. Samverkan med andra avdelningar på SVA är en förutsättning för att lösa arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer, utbildning och kunskap

Du som anställs ska ha veterinärexamen. Några års yrkeserfarenhet inom veterinäryrket, varav minst ett års erfarenhet av kliniskt arbete i Sverige. Du ska kunna arbeta bra i grupp samt ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska. Det är en förutsättning för att kunna lösa arbetsuppgifterna att Du kan växla mellan lagarbete och självständigt arbete. Vi lägger stor vikt vid att den som söker har en hög social kompetens, är serviceinriktad och har lätt för att skapa kontakter samt är drivande.

Meriterande

Det är meriterande om den som söker har vidareutbildning eller erfarenhet av myndighetsarbete inom området. Dessutom är det meriterande med erfarenhet av projektarbete. Det här är en tidsbegränsad anställning på två år.

Övrigt

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.