Jordbruksverket påminner om vikten av goda hygienrutiner till fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare

Jordbruksverket påminner om vikten av goda hygienrutiner till fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare

Fågelinfluensa har nyligen konstaterats hos tama fjäderfän i Danmark och då säsongen har börjat med förflyttningar av vilda fåglar uppmanar Jordbruksverket alla fjäderfäägare att öka biosäkerheten i sina besättningar.

Det är viktigt att skydda tamfåglar från direkta och indirekta kontakter med vilda fåglar. Det skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande
– För att undvika spridning till fjäderfä är det viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda hygienrutiner, säger Karin Åhl, smittskyddsexpert på Jordbruksverket.

Jordbruksverket påminner också om att skyddsnivå 1 för förebyggande åtgärder mot fågelinfluensa gäller för hela Sverige. Skyddsnivå 1 innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus.

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Mildare varianter av viruset finns naturligt bland vilda fåglar, framför allt hos sjöfåglar.

Jordbruksverket påminner om att det är viktigt att ha goda hygienrutiner och att i möjligaste mån förhindra direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksam och ta kontakt med veterinären om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Allmänna hygienregler

  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till de utrymmen där djuren hålls.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med rutinerna vid hygiengränserna.
  • Tvätta händerna efter kontakt med fåglarna.
  • Efter en utlandsvistelse bör du inte ha kontakt med tamfåglar förrän tidigast efter 48 timmar.