Den första registrerade stamcellsbaserade veterinärmedicinen godkänd

Den första registrerade stamcellsbaserade veterinärmedicinen godkänd

EU-kommissionen har beviljat försäljningstillstånd för den första stamcellsbaserade produkten inom djurhälsan. Det meddelar läkemedsbolaget Boehringer Ingelheim i ett pressmeddelande.

Boehringer Ingelheim lanserar Arti-Cell Forte i Europa för “minskning av mild till måttlig återkommande hälta i samband med icke-septisk inflammation hos hästar”. Medlet har tagits fram i samarbete med det belgiska forskningsföretaget Global Stem Cell Technology (GST).

Hälta är en vanlig och åkomma hos häst och påverkar dels hästens prestation, dels hästens välmående. Nuvarande behandling är, enligt Boehringer Ingelheim, inte tillfredsställande för alla olika fall av hälta varför det finns ett tydligt behov av innovation och nya behandlingsalternativ. Enligt Boehringer Ingelheim syftar behandlingen med Arti-Cell Forte till att bekämpa den bakomliggande orsaken till hältan, inte bara symtomet.

– En fjärdedel av hästpopulationen utvecklar artros någon gång i livet. När man sprutar in cellerna i brosket hjälper de till att stimulera de rätta aktiviteterna i den drabbade leden, säger Jan Spaas, vd för GST.

Efter den vetenskapliga granskningen av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och beslutet om EU-godkännande, kommer medlet att finnas tillgängligt från och med maj och juni 2019 i en rad europeiska länder.