Sveriges Veterinärförbunds Djurskyddsutskott: Behåll kravet på förprövning av djurstallar

Sveriges Veterinärförbunds Djurskyddsutskott: Behåll kravet på förprövning av djurstallar

I veckan röstade riksdagen igenom ett tillkännagivande till regeringen om att kravet på förprövning av djurstallar ska tas bort. Utan länsstyrelsens förprövning är risken stor att ny- eller ombyggda stallar inte lever upp till svenska djurskyddskrav och att djurens välfärd försämras. Dessutom finns en betydande risk att djurägare behöver åtgärda problem i stallarna i efterhand. Sveriges Veterinärförbund anser att detta är mycket bekymmersamt och uppmanar politikerna att tänka om.

Djurskyddslagstiftningen ska förebygga djurskyddsproblem, skydda våra djur och främja en god djurvälfärd. Förprövningen är en granskning av djurstallar redan på ritningsstadiet. Förprövningen är en viktig del i att uppfylla den svenska djurskyddslagstiftningen eftersom den förebygger miljö- och inhysningsbetingade sjukdomar och skador hos lantbrukets djur, istället för att djuren ska behöva lida eller behandlas i efterhand. Ett felbyggt stall kan bland annat öka risken för juverinflammationer och klövskador på nöt och luftvägsproblem hos gris. Även vissa beteenderelaterade problem kan förbyggas, till exempel sådana som uppstår om djur inte kan resa och lägga sig enligt sitt naturliga rörelsemönster eller har svårt att komma åt foder och vatten. Felaktigt byggda stall kan därtill äventyra säkerheten vid brand och möjligheten att begränsa utbrott av smittsamma sjukdomar. Det handlar inte bara om djurens hälsa och välfärd, utan även människans. Vi vet att det goda hälsoläget i den svenska djurhållningen innebär minskad antibiotikaanvändning, vilket i sin tur är positivt för folkhälsan. Bra djurhållning i Sverige ger också säkra och konkurrenskraftiga livsmedel. En slopad förprövning kan i förlängningen ses som ett hot mot svenska mervärden. Att hävda att lantbrukarna gynnas av en slopad förprövning blir tokigt. Det är så mycket enklare och mer lönsamt att bygga rätt från början istället för att korrigera i efterhand, och det är viktigt att lantbrukarna inte är utlämnade åt partiska försäljare. Sveriges Veterinärförbund anser att den nuvarande kostnadsfria och neutrala förprövningen inte ska avvecklas utan istället förbättras och vidareutvecklas.