Antibiotikafri intern spenförslutare introduceras i Sverige

Antibiotikafri intern spenförslutare introduceras i Sverige

Läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim Animal Health introducerar en antibiotikafri intern spenförslutare i maj 2019. Ubroseal som den heter bygger, enligt läkemedelsbolaget, på Internationell forskning och erfarenhet som har visat att behandling med sådan spenförslutare i samband med sinläggning avsevärt minskar risken för att kon ska drabbas av en ny juverinfektion under sinperioden. Detta leder i sin tur till en minskad förekomst av mastit under nästa laktation.

Ubroseal kan användas fristående eller i kombination med traditionell sintidsbehandling med antibiotika, när så är påkallat. Enligt ett pressmeddelande från Boehringer Ingelheim har extra vikt lagts på att göra spenförslutaren användarvänlig genom att förse tuben med en extra lång pistong, vilket ska underlätta administration av produkten. Dessutom kan längden på plastsprutans spets anpassas – med hjälp av en så kallad flexi-cap där så är möjligt – vilket gör att endast den yttersta spetsen av sprutan förs in i spenkanalen när man ska deponera innehållet. Detta minskar risken för efterföljande problem med juverhälsan avsevärt.

– Det är viktigt för de som praktiskt ska hantera Ubroseal att veta hur man använder produkten för optimal effekt, och det bästa sättet att demonstrera det är med hjälp av video. Vi arbetar därför på att skapa en informationsvideo om hur man ska använda Ubroseal, berättar Fia Nygaard, Brand Manager hos Boehringer Ingelheim.