Veterinär/Mikrobiolog med intresse för antibiotikaresistens

Veterinär/Mikrobiolog med intresse för antibiotikaresistens

SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt, djurhälsa och antibiotikafrågor

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s uppdrag är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala. 

Sektionen för antibiotika utför övervakning, rådgivning och forskning rörande alla aspekter kring antibiotikaresistens och antibiotikaförbrukning. Sektionen har ett brett samarbete med universitet, referenslaboratorier, veterinärer och public health institutioner nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du i samarbete med dina kolleger utför uppdrag inom antibiotikasektionens arbete med antibiotikaresistens. Du medverkar i övergripande övervaknings- och forskningsprojekt, liksom i rådgivning och kunskapsförmedling rörande antibiotika och resistensfrågor till myndigheter, bransch och allmänheten. Då sektionen ansvarar för de nationella övervakningsprogrammen och även är nationellt referenslaboratorium för antibiotikafrågor kan du dessutom komma att arbeta som projektledare inom dessa arbetsområden, naturligtvis lite beroende på intresse och erfarenhet. Vi förväntar oss också att du medverkar vid forskningsansökningar och resultatsammanställningar.

Kvalifikationer, utbildning och kunskap

Vi söker dig som är utbildad veterinär, mikrobiolog eller har motsvarande naturvetenskaplig utbildning. Du har erfarenhet inom bakteriologi. En grundläggande förståelse för antibiotikabehandling, resistens och resistensmekanismer förväntas, liksom att du har en insikt om betydelsen av antibiotikaresistens i ett globalt one-health perspektiv. Du behöver ha goda kunskaper, både i tal och skrift i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska.

Meriterande

Forskarutbildning är meriterande, men inte avgörande, liksom erfarenhet och intresse för bakteriella infektioner och zoonoser hos djur. Inom vårt arbetsområde används i ökande grad sekvenseringar som arbetsredskap. Kännedom om det området är därmed en fördel.

Övrigt