Bornavirus påvisat hos svensk papegoja

Bornavirus påvisat hos svensk papegoja

Bornavirus är en grupp av virus som orsakar neurologisk sjukdom hos flera olika djurarter. I Sverige har viruset främst rapporterats i samband med vingelsjuka hos katt. För omkring tio år sedan upptäcktes att bornavirus orsakar så kallad arasjuka hos papegoja.

Vid arasjuka påverkar viruset fodrets passage genom magtarmkanalen och fåglarna kan även få neurologiska symtom såsom vinglighet. Fall av arasjuka har konstaterats i Sverige, men hittills har bornavirus inte påvisats hos de sjuka djuren.

I en nyligen publicerad studie visar nu forskare från SLU och SVA tillsammans med kollegor från Portugal för första gången förekomst av bornavirus hos en svenskägd papegoja (blåvingad ara). Papegojan dog efter en tids viktminskning och skickades till SVA för obduktion. Obduktionen visade att papegojan led av arasjuka. Viruset karakteriserades genetiskt och jämfördes med tidigare studier.

Resultaten tyder på att bornavirus sprids inom och mellan fågelfamiljer och fågelarter, sannolikt på grund av en världsomfattande handel med fåglar.

Källa: Marlene Cavaleiro Pinto, SLU
Länk publikationen här.