Utvärdering av ny markör för nedsatt njurfunktion hos hund

Utvärdering av ny markör för nedsatt njurfunktion hos hund

Kreatinin är den vanligaste markören för försämrad njurfunktion men på senare tid har ytterligare en markör, symmetric dimethyl arginine (SDMA), lanserats som ett bättre, känsligare alternativ. För hund finns dock inga vetenskapliga studier som stödjer detta påstående.

För att utvärdera värdet av SDMA som markör för försämrad njurfunktion hos hund har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet jämfört SDMA, kreatinin och en ytterligare potentiell markör som rutinmässigt används vid njursjukdom hos människa, cystatin C.

Studien visade att det diagnostiska värdet av SDMA är likvärdigt det av kreatinin, men att cystatin C fungerade sämre. Då koncentrationen av SDMA, till skillnad från koncentrationen av kreatinin, inte påverkas av muskelmassans storlek konstaterar forskarna att SDMA kan vara värdefull som markör för försämrad njurfunktion hos hund i vissa kliniska situationer.

Källa: Lena Pelander, SLU
Läs publikationen här.