Anicura bygger ”framtidens djursjukhus”

Anicura bygger ”framtidens djursjukhus”

Nästa höst ska Anicuras nya djursjukhus i Jönköping stå klart. I planeringen har man satsat på att ge sjukhuset optimala förutsättningar för att möta framtidens behov av avancerad akut- och specialistvård för smådjur.

Det hör inte till vanligheterna att det byggs nya djursjukhus i Sverige. Men tidigare i veckan togs ett steg i och med byggstarten av nya Anicura Djursjukhuset i Jönköping. Enligt ett pressmeddelande från Anicura blir det nya sjukhuset skräddarsytt, toppmodernt och med sitt naturnära läge en stor kvalitetshöjning på alla plan när det står färdigt nästa höst.

– Vi inom Anicura vill leda utvecklingen och forma framtidens djursjukvård. Det nya djursjukhuset ger oss de allra bästa förutsättningarna att möta 2020-talets vårdbehov och förstärka positionen som regionens akut- och specialistsjukhus. Det blir också ett jättelyft ur arbetsmiljösynpunkt, säger Ulrika Rosander, vd för Anicura Jönköping Group.

Nya Anicura Djursjukhuset kommer att innehålla alla verksamheter som företaget erbjuder idag: primärvård, specialistvård och akutvård. Den fördubblade lokalytan, drygt 3700 kvm, ger möjlighet att utveckla alla verksamhetsområden, vilket gör att fler sjuka djur kommer att kunna få vård.

Anicura Djursjukhuset tar varje år emot omkring 20 000 patienter och har idag ett knappt 90-tal medarbetare. Med det nya djursjukhuset kommer fler arbetstillfällen att skapas, tror Ulrika Rosander.

– Vi står inför en spännande framtid och kommer att behöva anställa fler djurvårdare, legitimerade djursjukskötare och veterinärer framöver.

Nya Anicura Djursjukhuset i Jönköping i korthet:

  • Operationsavdelningen blir utrymmesmässigt tre gånger större än idag. Antalet operationssalar ökar från tre till sex (tand, buk- och bensalar).
  • Förbättringar på infektionsavdelningen leder till förbättrad patientsäkerhet när möjligheterna blir bättre att separera svårt sjuka patienter från andra patientgrupper.
  • Vårdmiljön blir bättre, inte minst för inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningen. Med permanent övervakning för våra allra sjukaste djur, nybyggda fräscha djurstallar, syrgasbur, och bra ventilation och ljudisolering blir standardhöjningen stor jämfört med i dagens lokaler.
  • Bättre möjlighet att utveckla strålbehandlingen, som sjukhuset idag är ensamt om i Skandinavien, liksom behandlingen av hypertyreossjuka katter med radiojod.
  • Rehabiliteringsavdelningen utvecklas med bättre lokaler och en egen ingång. Det möjliggör än större fokus på friskvård och förebyggande behandlingar. Här kan djur och djurägare träffa en dietist, gå på viktrådgivning eller träna för att toppa formen inför tävlings- eller jaktsäsong.
  • Det nya djursjukhuset innehåller också en egen entré för katter. Att slippa träffa eller känna doften av hundar gör att katterna kan slippa onödig stress inför veterinärbesöket.