Seminarium: Naturkatastrofer – hur påverkas djuren och deras välfärd, och hur hanterar vi det?

Seminarium: Naturkatastrofer – hur påverkas djuren och deras välfärd, och hur hanterar vi det?

Den 4 juni 2019 anordnar Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, ett seminarium med fokus på naturkatastrofer och dess påverkan på djur och deras välfärd. Hur hanterar vi djuren vid naturkatastrofer och hur kan vi förbereda oss för framtida kriser? Seminariet lyfter problematiken med långvarig torka som leder till foderbrist och långa slaktköer, bränder som kräver snabb evakuering av djur, stormar som orsakar långvariga strömavbrott och kommunikations- och transportsvårigheter.

När: 4 juni 2019
Plats: Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, SLU, Ultuna, Uppsala
Sal: Audhumbla
Kostnad:  800 kr, lunch och fika ingår.

Program och anmälan: www.slu.se/scaw
Sista anmälningsdag: 28 maj 2019

Varmt välkomna!