Veterinär specialiseringsanställning (residency) i Idisslarmedicin

Veterinär specialiseringsanställning (residency) i Idisslarmedicin

Kliniska vetenskaper

Institutionen för Kliniska Vetenskaper (KV) är en del av fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Institutionen ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnena anestesiologi, bilddiagnostik, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag. Universitetsdjursjukhuset (UDS) är SLU:s resurs för klinisk forskning och utbildning, och är Sveriges enda universitetsdjursjukhus.

Idisslarkliniken är en av SLU:s undervisnings- och specialistkliniker. Verksamheten baseras på i) fall som remitterats för diagnostik och behandling på individnivå, men som även kan resultera i förebyggande åtgärder på besättningsnivå, ii) besättningsbesök som innefattar utredningar av sjukdomsproblem och iii) rådgivning till veterinärer och djurägarorganisationer.

Vi söker nu en veterinär för specialistutbildning (residency) i idisslarmedicin som ska följa ett utbildningsprogram godkänt av European College of Bovine Health Management (ECBHM). Utbildningen syftar till att utveckla kliniska, men också pedagogiska som vetenskapliga färdigheter. Godkänd examen inom ECBHM ger en internationellt erkänd specialistkompetens inom idisslarmedicin, på både individ- och besättningsnivå. Läs mer om programmet på http://www.ecbhm.org/Docs/Docs/WEB_Policies_and_Procedures.pdf

Den del av specialistutbildningen som ska resultera i vetenskapliga publikationer genomförs inom ett forskningsprojekt om bovint respiratoriskt syncytialt virus, vilket orsakar lunginflammation hos nötkreatur. Prover kommer att samlas in från flera drabbade gårdar i samma område under en begränsad tidsperiod och en enkätstudie kommer att utföras. Genom att kombinera virusets fylogenetiska data (släktskap) med geografiska och tidsmässiga data kan statistiska modeller användas för smittspårning. Kompletterande undersökningar på försöksdjur kan förekomma. Smittskyddsrutiner kan sedan designas och förmedlas till lantbruksnäringen. Möjlighet att bygga på med en forskarutbildning som ska leda till en licentiat- eller doktorsexamen planeras.

Arbetsuppgifter:

Klinikarbete med vetenskaplig fördjupning i enlighet med antaget utbildningsprogram för residency i ECBHM. Residenten ska delta i alla steg i arbetet med idisslarpatienter vid Idisslarkliniken, men även besättningsresor ingår som en del i utbildningen. Arbete på helger och kvällar förekommer. Vidare ingår viss undervisning av veterinärstudenter inom idisslarmedicin och idisslarkirurgi, genom t.ex. seminarier, övningar och handledning på kliniken och på besättningsresor.

Kvalifikationer:

Veterinärexamen och svensk veterinärlegitimation är krav, liksom minst 1-årigt internship eller motsvarande praktisk erfarenhet av idisslarsjukvård (beskriven i ECBHM:s Policies and procedure) och goda kunskaper i idisslarmedicin. Erfarenhet av forskning eller undervisning meriterande. Goda kunskaper i svenska språket och engelska är krav, liksom B-körkort.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, såsom självständighet, målmedvetenhet och hög motivation, liksom förkunskaper inom idisslarmedicin/kirurgi.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Veterinär specialistutbildning, längst 3 år.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-08-11.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktperson:

Jean-Francois Valarcher, Professor jean-francois.valarcher@slu.se 018-67 13 51

Nils Fall, Avdelningschef nils.fall@slu.se 018-67 13 69

https://www.slu.se/om-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=2344&rmlang=SE