Användningen av antibiotika i djuruppfödningen minskar

Användningen av antibiotika i djuruppfödningen minskar

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt minskade den svenska användningen av antibiotika för sällskapsdjur och lantbruksdjur förra året. Utvecklingen följer en nedåtgående trend av antibiotikaförsäljning för djur i Sverige som har pågått under många år.

Redan år 1986 slutade antibiotika användas i Sverige för att djuren skulle växa bättre, något som nu är förbjudet inom EU men som fortgår i stora delar av världen.

– Sverige ligger långt framme i arbetet, men det gäller att fler länder följer efter och minskar sin antibiotikaanvändning. Det är ett stort globalt problem, säger My Sahlman, veterinär på Lantbrukarnas riksförbund i en nyhet på lrf.se.

Källa: SVA

Även om det finns länder i EU, till exempel Spanien och Italien, som använder upp till 30 gånger mer antibiotika per kilo producerat kött jämfört med Sverige, så är den allmänna trenden minskande. Men fortfarande är det långt kvar till Sveriges nivå.

Ibland nämns Sveriges kyliga klimat som en anledning till vår låga antibiotikaanvändning i Sverige. Men My Sahlman håller inte med.
– Vi har haft allvarliga smittoutbrott i Sverige som vi fått bukt med. För hundra år sedan hade till exempel hälften av alla kor i vissa områden tuberkulos och många människor smittades av korna. Vi bekämpade sjukdomen och lyckades utrota den, en fantastisk framgång. I samband med detta började mjölken pastöriseras för att minska spridningen, säger hon.

Nyckeln till framgångarna är, enligt My Sahlman, nationella kraftsamlingar för att utrota sjukdomar, gränskontroller vid införsel av djur samt en god djurvälfärd som håller djuren friska är anledningar till vår låga användning.

– 90 procent av vår förskrivning av antibiotika handlar om att behandla individer medan man i många andra länder ger man istället rutinmässigt antibiotika till hela gruppen, säger hon.

För att antibiotikaanvändning ska minska ytterligare vill LRF att:

  • EU:s strategi i fråga om antibiotikaresistens bör stärkas och den kommande lagstiftning i EU kring användning av antibiotika måste införlivas fullt ut i alla länder.
  • EU:s existerande djurskyddsdirektiv ska efterlevas.
  • Veterinärer inte ska tjäna pengar på att sälja antibiotika.