Svansbitning hos gris sänktes till en femtedel med svensk standard

Svansbitning hos gris sänktes till en femtedel med svensk standard

Det går att sänka omfattningen av svansbitning till en femtedel. Det visar ett danskt försök som har jämfört ett traditionellt danskt stall med svensk standard. Det skriver tidningen Land Lantbruk på sin webbplats.

Försöket som tidningen beskriver genomfördes av danska Seges med syfte att studera skillnaderna i svansbitning mellan det danska och det svenska uppfödningssystemet.

Storleken på de svenska och danska boxarna i försöket var i stort sett lika stora, omkring 11,5 kvadratmeter. Däremot hade de danska boxarna 33 procent fast golv och 67 procent spaltgolv medan de svenska hade 23 procent spaltgolv i form av en avskild gödselhörna.

Med hänsyn till svensk lagstiftning hade grisarna i de svenska boxarna 0,9 kvadratmeter per djur medan de danska grisarna hade 0,69 kvadratmeter. Sammanlagt innebar detta att 2 318 respektive 1615 grisar passerade enligt de danska och svenska systemen.

Ytterligare en skillnad i försöket som Land Lantbruk nämner är att de svenska boxarna hade strödd halm på golvet medan de danska boxarna var försedda med en halmautomat. I bägge fallen våtutfodrades grisarna i långkrubba där vattenventilen satt i de danska boxarna medan den i de svenska satt i gödselhörnan.

När försöket summerades hade 23 procent av grisarna i de danska boxarna drabbats av någon form av svansbitning jämfört med 5 procent i de svenskinspirerade boxarna. Svansbitning uppstod i 51 procent av de danska boxarna men bara i 11 procent av dem enligt svensk modell.

Läs mer på Land Lantbruk