Två hedersdoktorer i veterinärmedicin bland SLU:s nyutsedda hedersdoktorer

Två hedersdoktorer i veterinärmedicin bland SLU:s nyutsedda hedersdoktorer

Sju personer har under året utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet. De promoveras i samband med doktorspromotionen den 5 oktober i Uppsala. De håller sina föreläsningar fredagen den 4 oktober. Föreläsningarna direktsänds och kommer att kunna ses i redigerat skick.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Professor Kerstin Lindbladh-Toh, Uppsala universitet och Broad Institute of MIT and Harvard i USA, har utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor. Hon är en världsledande forskare inom komparativ genomik, särskilt däggdjursgenetik, och har lett kartläggningar av arvsmassan hos drygt 30 olika ryggradsdjur, däribland viktiga husdjur som häst och hund. Genom att kartlägga genetiken bakom bland annat autoimmuna sjukdomar, neurologiska sjukdomar och cancer ökar hon möjligheten att hitta nya sätt att bromsa och bota dessa sjukdomar hos både husdjur och människa.

Programchef Thomas Randolph, International Livestock Research Institute (ILRI), Nairobi i Kenya, har också utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor. Han har publicerat en rad högkvalitativa vetenskapliga artiklar om djursjukdomar i låginkomstländer, ofta med fokus på sjukdomarnas sociala och ekonomiska effekter. Han leder idag ett forskningsprogram för livsmedelsproducerande djur (CRP Livestock) inom ILRI.

Övriga hedersdoktorer är landskapsarkitekt Helena Bjarnegård, professor Irena Creed, University of Saskatchewan i Kanada och professor Pamela Ronald, University of California, Davis i USA som samtliga har utsetts till agronomie hedersdoktor.

Professor emerita Natasha Raikhel, University of California, Riverside i USA, och professor Jason Shogren, University of Wyoming i USA, har utsetts till skogliga hedersdoktorer.

 

Källa: Pia Schultz, Biträdande akademiintendent, SLU