53 mördade på ett år – demokratin i global kris enligt Global Rights Index 2019

53 mördade på ett år – demokratin i global kris enligt Global Rights Index 2019

I allt fler länder är det livsfarligt att höja rösten och försvara sina rättigheter. Under 2018 mördades 53 fackligt aktiva i tio länder. Våldet ökar och yttrandefriheten kränks. Det skriver Union to Union, den svenska fackföreningsrörelsens biståndsorganisation, i ett pressmeddelande.

– Att allt fler arbetstagare riskerar att utsättas för våld på grund av sitt fackliga engagemang och viljan att förbättra villkoren på jobbet är orimligt, säger Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union.

Årets Global Rights Index mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 145 länder.

De tio länder i världen som är värst för arbetstagare 2019 är Algeriet, Bangladesh, Brasilien, Colombia, Guatemala, Filippinerna, Kazakstan, Saudiarabien, Turkiet och Zimbabwe.

– Utvecklingen går åt fel håll, säger Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union, och fortsätter:

– Sverige som biståndsaktör måste stärka satsningen på fackens globala arbete. Människor kan förbättra villkoren och uppnå riktiga levnadslöner först när de organiserar sig. En väl fungerande social dialog är verktyget för att FN:s globala mål ska bli verklighet.

Genom Union to Union driver de svenska facken 80 projekt i nära 100 länder, med målet en jämställd värld med anständiga arbetsvillkor och en grön och socialt rättvis tillväxt.

Brasilien och Zimbabwe är nykomlingar på fackens bottenlista över länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna och använder våld mot arbetstagare. Amazon, Ryanair och Uber tillhör de företag som pekas ut av ITUC för usla villkor för arbetstagarna.

Global Rights Index sammanställs av världens största fackliga organ med 207 miljoner medlemmar i 163 länder, och visar att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 54 länder, i 52 länder utsätts arbetstagare för våld och på ett år har antalet länder, där det förekommer massarresteringar av arbetstagare, ökat från 59 till 64.

Antalet länder där rätten att organisera sig fackligt aktivt begränsas har på ett år stigit från 92 till 107 och 80 procent av länderna i rapporten har kränkt rätten att förhandla kollektivt.

Men den tydligaste försämringen av arbetsvillkoren ser ITUC i Europa. Ofta handlar det om osäkra arbeten på beställning, alltså av typen sms-jobb där arbetstagaren kallas in vid behov. Men även orimliga arbetstider, liksom stopp för rätten att uttrycka sina åsikter och förhandla kollektivt.

Sedan drygt 40 år arbetar svenska facken i globala projekt tillsammans med Union to Union, bland annat mot sexuellt våld och trakasserier i Sydamerika; i Nepal kliver kvinnorna fram i samhället tack vare facklig utbildning och i 16 afrikanska länder har ett framgångsrikt projekt satt fokus på kvinnor som framtidens fackliga ledare. Det här är bara några exempel på det fackliga utvecklingssamarbetet för stärkt demokrati.

Detta är sjätte året som världsfacket ITUC presenterar sitt rättighetsindex, Global Rights Index. 145 länder granskas och betygssätts utifrån 97 faktorer, baserade på FN-organet ILO:s konventioner. Betyget 5+ är sämst, 1 är bäst. Sverige och Norden tillhör de tolv länderna i grupp 1.

Läs hela rapporten på www.uniontounion.org/gri2019