Ann Lindberg vikarierande generaldirektör vid SVA

Ann Lindberg vikarierande generaldirektör vid SVA

Regeringen utsåg i juli Ann Lindberg till vikarierande generaldirektör vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Hon tillträder befattningen den 12 augusti.

Ann Lindberg är professor, epidemiolog och veterinär och anställd vid SVA sedan 2006. År 2016 utnämndes hon av regeringen till statsepizootolog vid SVA. I det nuvarande arbetet leder hon myndighetens beredskap för att hantera misstankar om allvarliga epizootier varav många också är zoonoser. Arbetet innebär också att kontinuerligt värdera risken för att allvarliga djursjukdomar förs in till och sprids i Sverige. Ann Lindberg ingår även i myndighetens ledningsgrupp och verksledning.

– Det händer mycket runt SVA, både i vår närhet i Uppsala och i omvärlden. Vi har många viktiga uppdrag som ska genomföras under året, både på forsknings- och på beredskapsfronten, och det är viktigt att vi håller farten uppe. Jag ser fram emot att leda myndigheten under den här perioden till dess att ordinarie generaldirektör är på plats, säger Ann Lindberg i ett pressmeddelande från SVA.

Ann Lindberg kommer att vara vikarierande generaldirektör under tiden rekryteringsprocessen pågår i sökandet efter en ordinarie gd för myndigheten. Jens Mattsson, avgående generaldirektör vid SVA, har av regeringen utsetts till gd och chef för Totalförsvarets forskningsinstitut. Han tillträder den befattningen 12 augusti.