Misstänkt utbrott av harpest

Misstänkt utbrott av harpest

Det rapporteras just nu om många döda harar från Norrbotten. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har påvisat harpest hos en insänd skogshare från Boden i Norrbotten. Denna sjukdom har nyligen också konstaterats på döda harar från Västra Götaland och Dalarna.

– Det är viktigt att SVA får in rapporter och, när det är möjligt, även prover för undersökning av harpest och andra smittor hos harar som hittas döda. År 2015 var det senast ett större utbrott av harpest i Norrbotten och Västerbotten, där även många människor drabbades av sjukdom, säger Erik Ågren, SVA:s bitr. statsveterinär och viltpatolog, på myndighetens webbplats.

Bakterien sprids vanligtvis via mygg, då dessa kan överföra bakterien när de suger blod hos exempelvis gnagare, harar och människor. Men infektion kan också uppkomma vid kontakt med ett sjukt djur, genom att äta infekterat kött eller dricka smittat vatten. Till riskgrupperna hör jägare som tar ur den skjutna harens organ. Vid all hantering av döda harar är det viktigt att använda handskar, och tvätta händerna noggrant efteråt.

Rapportera gärna in fynd av döda harar, och så kallat fallvilt av andra arter också på webbformuläret rapporteravilt.sva.se. Viltsektionens personal kontaktar rapportören när det är fall av intresse att skicka in för undersökning.

Mer information och karta över fynd av döda och smittade harar