Stort samarbete kring experimentell forskning på stora djur

Stort samarbete kring experimentell forskning på stora djur

SLU, Uppsala universitet, SVA, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet samt Linköpings universitet har tillsammans sökt medel från Vetenskapsrådet för ett kompetenscentrum med tvärvetenskaplig expertis inom medicinsk forskning. På grund av den höga kompetensen inom veterinärmedicin och djurvälfärd är SLU utsett till koordinator för centrumet som går under namnet SWECCLIM – Swedish Experimental Clinical Center for Large-Animal Innovative Models.

Kompetenscentrumet har syftet att förbättra, ersätta och minska antalet djurförsök enligt Reduce, Refine och Replace, skriver SLU på sin webbplats. Det betyder att man i forskning som inkluderar djur ska sträva efter att minska (Reduce) antalet djurförsök, optimera (Refine) de djurförsök som ändå måste utföras för att de ska ge så mycket användbar information som möjligt och sträva efter och utveckla metoder som kan ersätta (Replace) djurförsök.

Ett exempel på medicinsk forskning som centrumet kan komma att ägna sig åt är, enligt SLU, behandling av hundars och katters sjukdomar som är identiska, eller väldigt likna de sjukdomar som människor har. I samband med att djuren undersöks och behandlas på djursjukhus kan till exempel överblivet blod från rutinundersökningar eller en bit av vävnad som opererats bort för att göra hundarna eller katterna friska analyseras med molekylärbiologisk teknik.

– Vi vill samla kompetens från olika forskningsområden för att hitta bättre och effektivare behandlingsmetoder för djurens hälsas skull. I förlängningen gynnas även vi människor av det eftersom många sjukdomar är identiska hos oss, säger Henrik Rönnberg, expert på cancer hos hund och katt vid SLU i Uppsala samt koordinator för studien, till Upsala nya tidning. Han besvarar även kritiken från dem som tar djurens parti i frågan.

– Men med tanke på den starka djurskyddslagstiftningen vi har i Sverige, föredrar jag ur ett djurvälfärdsperspektiv att forskning bedrivs i Sverige och inte någon annanstans.