Ny webbplats samlar fakta om juver och juverhälsa

Ny webbplats samlar fakta om juver och juverhälsa

För att göra kunskap om juver och juverhälsa hos kor mer tillgänglig har SVA och Växa Sverige satsat på den nya webbplatsen Juverportalen, en kunskapsbank med konkreta tips och råd samt information om juverhälsa.

Webbplatsen www.juverportalen.se innehåller information om juvrets funktion och juversjukdomar hos mjölkkor, med tonvikt på mastit. Målgruppen är veterinärer och andra rådgivare liksom studenter, mjölkproducenter och alla andra som vill lära sig mer om juver och juverhälsa.

– Mastit är den vanligaste och mest kostsamma sjukdomen bland Sveriges mjölkkor. Det är därför viktigt att höja den generella kunskapsnivån om mastit och hur sjukdomen förebyggs. Förhoppningen är att Juverportalen ska hjälpa till med detta genom bland annat konkreta tips och råd om hur man lyckas med juverhälsan i mjölkkobesättningen, säger Karin Persson Waller, statsveterinär vid SVA, i ett pressmeddelande.

Portalen har tagits fram av SVA i samarbete med husdjursföreningen Växa Sverige. Här finns både lättillgänglig baskunskap och fördjupningsmaterial förmedlat i form av texter, bilder och rörliga media, samt även länkar till andra relevanta webbplatser. All information vilar på vetenskaplig grund och användare ska, enligt SVA, kunna känna sig trygga med att materialet är källgranskat. Framtagningen av portalen finansierades av Jordbruksverket genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.