Evidensia utökar satsning på djurtandvård

Evidensia utökar satsning på djurtandvård

 I Evidensias satsning på djurtandvård har Magnus Andersson, chefsveterinär och resident oralkirurgi och djurtandvård på Evidensia Djurkliniken Karlskoga, utsetts till central odontologiansvarig för Evidensia Sverige. Han kommer att aktivt driva arbetet med att säkerställa kompetens och praktisk kunskap hos Evidensias medarbetare.  

Inom ramen för Evidensias International Veterinary Academy kommer Magnus Andersson hålla relevanta odontologiutbildningar för Evidensias tandintresserade veterinärer och sköterskor. Med Andersson som expert inom ämnesområdet kommer utbudet av tandutbildningar för medarbetarna öka avsevärt, skriver djurvårdsföretaget i ett pressmeddelande.

Att Evidensia väljer att satsa på ett fullskaligt utbildningsprogram beror på att de anser det vara viktigt för kliniskt verksamma att vidareutvecklas. Evidensias medarbetare har möjligheten att vidareutbilda sig inom tand under fyra år. Förutom till veterinärer vänder sig erbjudandet även till djursjukskötare som vill arbeta med odontologi.

Som en del i utbildningen finns ambitioner att arbeta med mentorskap efter kurserna. Mentorsgrupper kommer att skapas på regional nivå och kommer att bidra med trygghet och stöd för den som efter utbildning ska omvandla teoretisk kunskap till praktisk.

Ämnesartiklar, handledning i bastandvård, webbkurser, FAQ och röntgenbildtolkning är några andra exempel på hur Evidensias medarbetare ska kunna få hjälp att förkovra sig inom odontologi.

Sedan tidigare har Evidensia tagit fram ett tandvårdspaket som har införts och i dag praktiseras på koncernens djurkliniker och djursjukhus. I paketet ingår adekvat undersökning och röntgen samt korrekt behandling av lidanden som eventuellt påvisas under undersökningen. Enligt Evidensia är den bastandvård som deras tandvårdspaket omfattar världsunik.

Marlene Areskog, Evidensias Country Medical Director är glad att det nu finns en specifik roll med dedikerat odontologiansvar i företaget:

– På Evidensia behöver vi ständigt vidareutveckla vår kompetens. Djurägarna uppmärksammar i allt högre grad att en bra munhälsa är lika viktigt hos djuren som hos människa och att tandlidanden självklart kan orsaka kraftig smärta. Kunskap på toppnivå är en av hörnstenarna i den högklassiga djursjukvård vi ska stå för och med Magnus kvalitetssäkrar vi oss inom odontologi. När Magnus är på plats i vårt team bidrar han till att skapa trygghet hos andra medarbetare så de vågar växa kunskapsmässigt inom djurtandvård. Jag ser verkligen fram emot allt han kommer att tillföra!