Hög risk att drabbas av harpest vid årets jakt på hare

Hög risk att drabbas av harpest vid årets jakt på hare

Den 12 augusti rapporterade Svensk Veterinärtidning ett ökat antal fall av påvisad harpest efter ett pressmeddelande från Statens veterinärmedicinska anstalt. I samband med att harjakten började den 1 september rapporterar Länsstyrelsen Jämtlands län om att det är högre risk än tidigare att som människa drabbas av harpest i år.

Enligt Länsstyrelsen i Jämtland rapporterar Folkhälsomyndigheten att utbrottet väntas växa ytterligare under september. I länet har tre fall på hare konstaterats fram till den 30 augusti i år. Dessa tre harar har hittats i Bergs, Ragundas och Strömsunds kommuner.

Det här kan du göra för att skydda dig

  • Rapportera fynd av döda harar till SVA.
  • Vidrör inte självdöda harar utan handskar.
  • Rapportera ditt fynd till SVA.
  • Använd även handskar när du tar ur den skjutna harens organ. Tvätta händerna efteråt.
  • Om man vid urtag ser en stor mjälte och/eller vita prickar i levern ska man inte öppna mer utan stoppa haren i en påse för att senare skicka in haren för analys hos SVA.
  • Tillred harköttet ordentligt. Studier har visat att ej tillräckligt tillagat kött kan utgöra en infektionsrisk.
  • Fryst harkött kan innehålla bakterier.
  • Bär täckande klädsel och använd myggmedel. Den vanligaste infektionsvägen för människor är nämligen via bett av infekterade myggor.