Gruppchef, Veterinärmedicinska gruppen

Gruppchef, Veterinärmedicinska gruppen

Vi söker en gruppchef som inspireras av vårt uppdrag att främja folk-och djurhälsa och som vill leda, styra och utveckla verksamheten.

Beskrivning av enhet/verksamhet
Verksamhetsområdet Användning ansvarar för läkemedelsinformation och läkemedelssäkerhet med användaren i fokus och är uppdelat på fyra enheter, varav en är Enheten för Läkemedelssäkerhet.  Enheten ansvarar för biverkningsrapportering och signalspaning och består av ca 40 medarbetare som är uppdelade på två grupper för humanmedicinska läkemedel (Biverknings- och Signalgruppen) samt en grupp för veterinärmedicinska läkemedel (Veterinärmedicinska gruppen).
Gruppen för Veterinärmedicin handlägger inkomna biverkningsrapporter och utför signalspaning på veterinärmedicinska läkemedel i olika databaser för att kontinuerligt följa upp säkerheten efter godkännandet. Arbetet syftar till att öka djur- och användarsäkerheten genom tidig identifiering av potentiella säkerhetsproblem som sedan valideras för att utreda eventuella orsakssamband. Samarbete sker både inom och mellan enhetens grupper och med flera av Läkemedelsverkets övriga enheter. I våra arbetsuppgifter ingår också riktlinjearbete, utbildning samt deltagande i europeiska arbetsgrupper avseende läkemedelssäkerhet.

Arbetsuppgifter
Som gruppchef för den veterinärmedicinska gruppen förväntas du leda, styra och utveckla verksamheten tillsammans med övriga gruppchefer och enhetschefen. Du ansvarar för att uppnå uppsatta mål och att hantera resurser, prioriteringar, vägval och strategier på nationell och europeisk nivå. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar och ingår i enhetens ledningsgrupp. I rollen som gruppchef har du ansvar för att gruppens uppgifter utförs i enlighet med regulatoriska krav och tidslinjer. Enheten har generellt ett högt ärendeflöde, vilket ställer krav på kontinuerlig och flexibel hantering. I rollen ingår även att tillsammans med kollegor kontinuerligt utveckla arbetssättet inom ansvarsområdet för en fortsatt effektiv verksamhet och ändamålsenliga leveranser. Eftersom en del av arbetet sker verksamhetsövergripande är det även viktigt att främja god samverkan med andra enheter inom Läkemedelsverket. Som gruppchef på enheten kan du komma att behöva kombinera din chefsroll med operativa arbetsuppgifter. Det kan även vara aktuellt att hantera mediafrågor. Gruppen är för närvarande engagerad i projekt för utvecklingen av ett nytt IT-stöd och nationell implementeringen av ny europeisk veterinärlagstiftning.

Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att leda och utveckla medarbetare och verksamhet. Det är nödvändigt att du har en medicinsk högskoleutbildning och meriterande om du är veterinär. Tidigare chefserfarenhet är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av klinisk verksamhet, läkemedelssäkerhetsfrågor eller myndighetsarbete.  Du har god förmåga att uttrycka dig väl, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska.

Personliga egenskaper
Du som söker är en engagerad person med mycket goda ledaregenskaper, med förmåga till helhetssyn och att på ett tydligt sätt kunna leda och utveckla arbetet mot uppsatta mål. Du har god förmåga att delegera, prioritera och arbeta strukturerat. Arbetet kräver också att du som person är trygg, prestigelös, kommunikativ och har lätt att skapa och förvalta goda relationer. I ditt ledarskap har du förmågan att leda och driva förändringsarbete samt ett genuint intresse och engagemang för dina medarbetares utveckling och arbetsmiljö.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag: 1 oktober 2019
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Läkemedelssäkerhet
Diarienummer: 2.4.1-2019-070400

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Betyg och intyg som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Kontakt
Du är välkommen att kontakta enhetschef, Kerstin Jansson.
Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ulf Olsson, SACO och Pia Wictor, ST vilka finns på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se

Varmt välkommen med din ansökan!