Slutsatser från röntgenundersökningar i djursjukvården kan vara missvisande

Slutsatser från röntgenundersökningar i djursjukvården kan vara missvisande

I en ny studie inom ramen för Anicuras kvalitetsprogram analyserades 600 genomförda röntgenundersökningar. I endast 65 procent av fallen hade korrekta slutsatser dragits.

Röntgenbilder tas vid ungefär var tionde patientbesök och är därmed en av de vanligaste diagnostiska metoderna inom djursjukvården. I Anicuras nya studie, som leddes av dr Anthony Pease (DVM, MS, DACVR), specialist inom bilddiagnostik och veterinärmedicinsk radiologi, analyserades fler än 600 röntgenundersökningar från 111 djurkliniker runtom i Europa för att undersöka kvaliteten av de slutsatser som dragits av röntgenundersökningarna. Studien, som genomfördes inom ramen för Anicuras kvalitetsprogram, visade att enbart 65 procent av röntgenundersökningarna resulterade i adekvata slutsatser. Resultatet var likartat mellan de deltagande länderna.

– En framgångsrik behandling är beroende av högkvalitativ diagnostik, och resultatet från denna studie visar att vi kan förbättra användandet av röntgen inom djursjukvården. Genom mer utbildning, förbättrade riktlinjer och användning av specialistkompetens via digitala bildtjänster kan vi stärka kvaliteten inom bilddiagnostik, säger Jo Amundstad, veterinär och ansvarig för studien på Anicura.

De 111 djurkliniker som deltog i studien bidrog med fem röntgenbilder vardera tillsammans med sina kliniska slutsatser och tolkningar. Bilder och slutsatser analyserades av dr Pease och erhöll ett kvalitetsbetyg som omfattade bildkvalitet, tolkning, slutsats samt eventuella brister i strålningssäkerhet.

– Det var spännande att delta i denna studie på uppdrag av Anicura. Det är första gången vi kunde genomföra en större internationell studie inom bilddiagnostisk kvalité i djursjukvården och studien har gett oss insikter som är viktiga för den fortsatta utvecklingen, säger dr Anthony Pease.

Studien genomfördes under perioden januari-februari 2019.