Rapport från Norge: Akut hundsjukdom skördar liv

Rapport från Norge: Akut hundsjukdom skördar liv

Veterinærinstituttet eller det norska veterinärinstitutet rapporterar att flera hundar har blivit sjuka och dött på kort tid de senaste dagarna. De första fallen rapporterades i Oslo. Det norska veterinärinstitutet har fått in tre hundar för obduktion och tagit ett antal prover för ytterligare laboratorieanalyser vid institutet. De första svaren kommer de närmaste dagarna.

Utöver de tre fallen som har lämnats in för obduktion till det norska veterinärinstitutet har avdelningen mottagit rapporter om liknande fall från flera platser i Norge med hundar som har symtom som svår diarré och nedsatt allmäntillstånd, men det är oklart om det finns någon koppling mellan fallen.

Det norska veterinärinstitutet arbetar aktivt för att försöka spåra orsaken till sjukdomarna tillsammans med den norska myndigheten för livsmedelssäkerhet och med teknisk hjälp från NMBU Veterinary College. Under dagen kommer det norska veterinärinstitutet aktivt att söka information om misstänkta sjukdomstillfällen från relevanta kliniker och privatpraktiserande veterinärer.

Vad gör det norska veterinärinstitutet nu?
– Det norska veterinärinstitutet arbetar för att samla in information om sjukdomen för att se om det finns några kopplingar mellan fallen. Att hitta orsaken är ett stort och omfattande arbete, och vi tittar brett. Prioriteringen är att få så mycket information som möjligt om flera möjliga fall och att jämföra dessa kontinuerligt med de svar vi får från alla laboratorieanalyser som veterinärinstitutet för närvarande kör. Här har vi ett gott samarbete med norska myndigheten för livsmedelssäkerhet och veterinärhögskolan och är i kontakt med lärosäten i andra länder.

– Veterinärinstitutet är för närvarande i kontakt med relevanta veterinärkliniker och veterinärer och kommer initialt att få detaljerad information relaterad till vissa utvalda fall. Vi samlar bland annat information om var hundarna har vistats och vad de har ätit. Baserat på dessa svar kommer vi att gå vidare för att samla in mer information från flera fall.

Det norska veterinärinstitutet uppmanar hundägare med hundar som har nedsatt allmäntillstånd och diarré att kontakta sin veterinär eller djurklinik.

Mer information och uppdateringar