Djursjukvård säkerställs i och med budgetöverenskommelse

Djursjukvård säkerställs i och med budgetöverenskommelse

I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen 15 miljoner kronor per år 2020 och 2021 samt 20 miljoner kronor 2022 för att säkerställa att tillgången på veterinärer även fortsättningsvis är god. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

I ett pressmeddelande tar regeringskansliet upp problemet med att privata aktörer inte längre kan tillgodose de behov som finns i vissa områden, vilket i förlängningen innebär att Distriktsveterinärerna måste etablera sig i områden där de i dagsläget inte har verksamhet. Jordbruksverket tillförs därför ökade medel under en övergångsperiod.

– Den satsning som görs innebär inte bara stärkta förutsättningar för att ge djur den vård de behöver utan den innebär också bättre förutsättningar för människor att kunna bo och verka i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i samma pressmeddelande.

Vad de 15 respektive 20 miljonerna förväntas räcka till får vi återkomma om.