Førsteamanuensis/førstelektor innen husdyrreproduksjon

Førsteamanuensis/førstelektor innen husdyrreproduksjon

Om stillingen

Ved Institutt for Produksjonsdyrmedisin, Stasjonærklinisk seksjon, er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor innen husdyrreproduksjon. Den som ansettes vil ha et spesielt ansvar for å utvikle fagområdet reproduksjon hos smådyr (hund og katt).

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen. Betenkning fås ved å kontakte seksjonsleder Lisbeth Hektoen, lisbeth.hektoen@nmbu.no

Den aktuelle stillingen er for tiden lagt til Stasjonærklinisk seksjon ved Institutt for produksjonsdyrmedisin, men instituttilhørighet kan endres som følge av omorganisering.

Institutt for Produksjonsdyrmedisin har 4 seksjoner og i underkant av 100 ansatte.  De 3 seksjonene ved Adamstuen, Oslo omfatter medisinsk og kirurgisk klinikk for produksjonsdyr, ambulatorisk klinikk for produksjonsdyr og hest, reproduksjon hos produksjonsdyr, hest og familiedyr, forebyggende helsearbeid, dyrevelferd, rettsmedisin, samt eksperimentell biomedisin. Den fjerde seksjonen på Høyland, Sandnes har virksomhet konsentrert rundt småfe og gris.

Hovedoppgaver for instituttet er undervisning av veterinær- og dyrepleierstudenter, forskning samt informasjon og tjenesteyting til veterinærer, dyreeiere og organisasjoner. Instituttet tar også del i etter- og videreutdanning av veterinærer.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning, klinisk arbeid, forskning, veiledning og formidling innen fagområdet husdyrreproduksjon
 • Særlig ansvar for undervisning, klinisk arbeid og forskning innen reproduksjon hos smådyr (hund og katt)
 • Medansvar for undervisning i reproduksjon på alle dyrearter på Stasjonærklinisk seksjon

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk eksamen med norsk autorisasjon
 • Doktorgrad eller tilsvarende forskningskompetanse innen relevant tema
 • Relevant vitenskapelig kompetanse
 • God kunnskap om og interesse for husdyrreproduksjon med spesiell vekt på smådyr (hund og katt)
 • Dokumentert klinisk erfaring og kompetanse innen husdyrreproduksjon
 • God pedagogisk kompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, eller annet skandinavisk språk, og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Undervisningserfaring innen fagområdet husdyrreproduksjon, spesielt innen reproduksjon hos smådyr (hund og katt)
 • Spesialisering innen husdyrreproduksjon gjennom European College of Animal Reproduction (ECAR) eller tilsvarende ordninger
 • Administrativ erfaring

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Motivasjon for undervisning
 • Initiativrik¨

Annet

 • Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse.
 • Førerkort klasse B er nødvendig
 • Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis eller 1198 Førstelektor, lønnsramme 24 (ltr. 61-77) (NOK 542.400-741.300), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved seksjonsleder Lisbeth Hektoen, tlf: +47 67 23 21 76+47 99 70 79 31, eller e-post: lisbeth.hektoen@nmbu.no

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/176137/foersteamanuensis-foerstelektor-innen-husdyrreproduksjon

Søknadsfrist: 24.10.19

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/03930 til NMBU, Fakultet for Produksjonsdyrmedisin, Stasjonærklinisk seksjon, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen (14.10.19).

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.