SLU:s doktorspromotion 2019

SLU:s doktorspromotion 2019

Den 5 oktober anordnades SLU:s promotionshögtid som brukar beskrivas som universitetets största årliga fest där de som har uppnått doktorstitel firas. Vid årets högtid promoverades 38 nya doktorer. Samtidigt promoverades sju hedersdoktorer och en jubeldoktor.

En av hedersdoktorerna var Kerstin Lindblad-Toh som utsågs till veterinärmedicine hedersdoktor för sitt arbete som världsledande forskare inom komparativ genomik, där hon har lett kartläggningar av arvsmassan hos drygt 30 olika ryggradsdjur, däribland viktiga husdjur som häst och hund.

Promotionen innebär att nya doktorer och hedersdoktorer får bevisen på sin doktorsvärdighet: hatten eller lagerkransen, ringen och diplomet. Jubeldoktorer mottar diplom för en 50-årig gärning efter doktorsexamen.

För årets högtidsföreläsning stod professor Tomas Roslin från institutionen för ekologi vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Hans föreläsning hade titeln ”Vad betyder vårt inträdande i antropocen för SLU:s nya doktorer?” Efter promotionen åt de högtidsklädda promoverade, deras närmaste och inbjudna gäster middag på Uppsala slott.