Nu ökar hästolyckorna i trafiken

Nu ökar hästolyckorna i trafiken

Under november till januari ökar antalet trafik- och tågolyckor där hästar är involverade i landet. Under den här kritiska perioden drabbas nästan lika många hästar som under resten av året. Det visar skadestatistik från Agria Djurförsäkring.

Under de tre senaste åren visar skadestatistiken en rejäl ökning av trafikolyckor under perioden november till januari. I de flesta fall handlar det om hästar som har kommit lösa av någon anledning – de kanske har rymt från hagen eller kastat av sin ryttare.

– Många kommer ihåg att ta på reflexer när de rider ut. Men det är också bra om hästen har reflexer på grimman och täcket i hagen. Då ökar chansen att den klarar sig om den kommer lös, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef häst, Agria Djurförsäkring.

Årstidens mörker och den kommande halkan i kombination med hästar som rör sig snabbt utan reflexer är troliga orsaker till ökningen.  Majoriteten av de hästar som är involverade i trafikolyckor avlider på plats. De som överlever kräver ofta omfattande behandlingar och rehabilitering.