Stipendiat i infeksjonsmedisin og klinikk på gris

Stipendiat i infeksjonsmedisin og klinikk på gris

Vil du jobbe med spennende infeksjonsmedisin og klinikk på gris? Nylig ble et nytt pestivirus beskrevet som årsak til kongenital tremor («ristesyke») hos gris, og viruset er påvist hos klinisk affiserte norske griser. Foreløpig er det lite kunnskap om både etiologi og patogenese, særlig forhold knyttet til immunitet, ved denne sykdommen.

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for produksjonsdyrmedisin, er det ledig stilling som stipendiat i klinisk produksjonsdyrmedisin med varighet på fire år og finansiert over instituttets midler. Det beregnes at stipendiaten bruker 25% av tiden på undervisningsoppgaver.

Stipendiaten skal arbeide på prosjektet Pesti-Pig.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten skal primært ha som oppgave å karakterisere klinikk og sykdomsutvikling hos griser med sykdommen kongenital tremor («ristesyke») som forårsakes av et nylig beskrevet pestivirus. Stipendiaten skal arbeide med klassisk klinisk diagnostikk, samt med ulike nevrofysiologiske teknikker for å karakterisere nevrologiske funn ved sykdommen. Videre skal stipendiaten undersøke utvikling av immunitet, samt viruspersistens og -utskillelse både hos spedgris, smågris, slaktegris og purker i reproduksjon i samarbeid med faggruppe for virologi på Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.

Det vil etableres et samarbeid med faggruppe for patologi, Institutt for basalfag og akvamedisin for å beskrive og sammenholde patoanatomiske og kliniske funn.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav for stillingen

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon på ansettelsestidspunkt
 • Dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og et skandinavisk språk
 • Førerkort klasse B.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring fra produksjonsdyrmedisin, spesielt erfaring med gris
 • Tidligere forsknings-, publiserings- og formidlingserfaring

Personlige egenskaper som vil bli tillagt vekt:

 • Evne til å arbeide analytisk, systematisk og selvstendig
 • Samarbeidsevner
 • Initiativrik
 • Motivasjon for undervisning
 • Kommunikasjons- og formidlingsevner
 • God selvinnsikt og et sterkt ønske om egenutvikling.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600) Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler.

Nærmere opplysninger ved førsteamanuensis Birgit Ranheim, tlf: +47 67232275, e-post: birgit.ranheim@nmbu.no

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 19/05046 til NMBU, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, postboks 5003, NO-1432 Ås.

Legg ved vitnemål og attester. Nærmere opplysninger ved førsteamanuensis Birgit Ranheim, tlf: +47 67232275, e-post: birgit.ranheim@nmbu.no 

Länk till annons: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/178107/stipendiat-i-infeksjonsmedisin-og-klinikk-paa-gris