Ny europeisk code of conduct för veterinärer

Ny europeisk code of conduct för veterinärer

Från FVE:s håll är man stolta över att kunna presentera en reviderad europeisk code of conduct för veterinärer.

Samhället utvecklas i allt högre tempo, så också veterinäryrket. Därför beslutade FVE redan år 2017 att granska “koden” från 2012. Den nya uppförandekoden går hand i hand med projektet FVE VETFutures Europe där utmaningarna för veterinäryrket i dag och under de kommande decennierna har identifierats och en handlingsplan för att hantera dem har utvecklats.

– Standarder för det veterinärmedicinska utövandet bygger på vetenskap och etik, är objektivt motiverade och står i proportion till målet som ska uppnås. Sådana standarder är nödvändiga för djurens hälsa och välfärd men även för folkhälsan och för att säkerställa allmänhetens förtroende för veterinäryrket. Jag önskar verkligen att denna kod kommer att vara till nytta för alla som är intresserade av djurens och människornas hälsa och välfärd, säger Rens van Dobbenburgh, president i FVE.

FVE:s uppdaterade code of conduct hittar du här.